Minister Rafalska nieczuła na problemy niepełnosprawnych?

Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych będą się procesować z rządem jeśli nie dostaną zaległych świadczeń i nie będą traktowani na równi z innymi opiekunami. W sądzie złożyli wniosek o ugodę z Ministerstwem Rodziny, niektórzy domagają się wypłaty nawet 50 tys. zaległych świadczeń.

Problem powstał za poprzedniego rządu, który najpierw zabrał opiekunom świadczenia, a potem podzielił ich na dwie kategorie. Jeśli ktoś opiekuje się osobą, która utraciła sprawność po 18. roku życia, np. obłożnie chorym małżonkiem, rodzicem po udarze, to przysługuje mu 520 zł miesięcznie. Jednak opiekunowie dzieci dostają ponad dwa razy tyle, bo 1406 zł.

Reklamy

Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej. 

W październiku 2014 r. Trybunał Konstytucyjny uznał różnicowanie świadczeń dla opiekunów za niezgodne z konstytucją. Kolejne rządy jednak nie respektują wyroku, bo przepisy nadal nie zostały zmienione. Teraz wrocławska kancelaria mec. Sławomira Walidudy złożyła w sądzie cywilnym w Warszawie tzw. “zawezwanie do próby ugodowej”. Adresatem jest ministerstwo Elżbiety Rafalskiej, a pozwy dotyczą kilkudziesięciu osób.

Wyrównanie dotyczyłoby okresu od 1 stycznia 2013 r. – bo to wtedy weszła w życie ustawa, która pobawiła opiekunów dorosłych niepełnosprawnych świadczeń pielęgnacyjnych. Obecnie przyjmowane są wnioski osób, które chciałyby dołączyć do pozwu zbiorowego.

“My Wykluczeni Opiekunowie Dorosłych Osób Niepełnosprawnych pozywamy Skarb Państwa – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do zawarcia ugody w sprawie uznania odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, tj. wydaniem niezgodnej z Konstytucją ustawy z dnia 07.12.2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw i nie wydaniem nowej oraz zapłaty na rzecz wnioskodawców roszczeń odszkodowawczych, z tytułu pozbawienia prawa do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego” – napisano w komunikacie WODON (Wykluczeni Opiekunowie Dorosłych Osób Niepełnosprawnych).

Opiekunowie w sprawie pozwu zbiorowego mogą kontaktować się ze stowarzyszeniem tylko i wyłącznie pod adresem e-mail: pozewzbiorowyoon@gmail.com.

Zgłaszać się mogą ci, którzy należą do jednej z poniższych grup.

  • Grupa 1: osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, a następnie po spełnieniu kryteriów przyznano im specjalny zasiłek opiekuńczy i do chwili obecnej go pobierają;
  • Grupa 2: osoby, które nie pobierały świadczenia pielęgnacyjnego, a w chwili obecnej otrzymują specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • Grupa 3: osoby, które ubiegały się o wyżej wymienione świadczenia, ale nie spełniły kryterium dochodowego i w tej chwili nie otrzymują jakiegokolwiek świadczenia;
  • Grupa 4: osoby, które były opiekunami i które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, a następnie zasiłek dla opiekuna, ale w chwili obecnej ich podopieczni już nie żyją;
  • Grupa 5: osoby, które indywidualnie zakładały sprawy sądowe o świadczenie pielęgnacyjne i je przegrały;
  • Grupa 6: osoby, które zakładały sprawy o świadczenie pielęgnacyjne i je wygrały;
  • Grupa 7: osoby, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne do końca czerwca 2013 r. i od maja 2014 r. pobierają do dnia dzisiejszego zasiłek dla opiekuna na mocy ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 04.04.2014 r.;
  • Grupa 8: osoby, które w ogóle nie ubiegały się o ww. świadczenia, gdyż przed podjęciem jakichkolwiek działań otrzymywały informację, że nie zostanie im przydzielone żadne z ww. świadczeń;
  • Grupa 9: osoby, które najpierw pobierały świadczenie pielęgnacyjne które im odebrano, później otrzymały specjalny zasiłek opiekuńczy (z kryterium dochodowym), a jeszcze później otrzymały na stałe zasiłek dla opiekuna.

Chodzi o odszkodowanie w formie wyrównania za okres, w którym zabrano wyższe świadczenia. W przypadku wygranej nie można będzie jednak mówić o przywróceniu świadczenia pielęgnacyjnego, o które nadal trzeba będzie walczyć w sądach indywidualnie.

 

Pierwsza rozprawa ugodowa odbędzie się 10 sierpnia br. o godz. 13.20 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

Źródło: WODON