[Counter-Box id="1"]

Rektorzy najważniejszych uczelni w Polsce wystosowali apel do prezydenta Andrzeja Dudy. W piśmie wyrażają zaniepokojenie obecną sytuacją polityczną w kraju. Naukowcy apelują o niepodpisywanie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Rektorzy zrzeszeni w Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystosowali apel do prezydenta Andrzeja Dudy. Wyrazili w nim niepokój w związku z obecną sytuacją polityczną w kraju. Prezydium skupia szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Obecnie konferencję tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych.

Reklamy

Polska jest najwyższym dobrem, jakie posiadamy. Dobrem wspólnym wszystkich obywateli, którego nikomu nie wolno niszczyć.

Środowisko akademickie z przerażeniem obserwuje narastający konflikt i podziały, nie tylko w elitach politycznych, ale i w całym polskim społeczeństwie, grożący nieprzewidywalnymi dla nas wszystkich konsekwencjami tak w kraju jak i zagranicą.

W obliczu podważania podstaw ustroju demokratycznego w Polsce, apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Senatorów i Posłów na Sejm RP oraz polityków wszystkich partii politycznych o stanowienie prawa z poszanowaniem najważniejszego dla każdego Polaka dokumentu – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantującej utrzymanie zasady „trójpodziału władzy”.

Apelujemy także do Pana Prezydenta o niepodpisywanie przyjętych przez Sejm ustaw ze względu na ich niezgodność z Konstytucją oraz niedopuszczalny tryb ich procedowania i podjęcie wraz ze wszystkimi środowiskami stosownych rozmów dotyczących reformy sądownictwa w naszym kraju.

O wolną, demokratyczną Polskę walczyły całe pokolenia Polaków, nie pozwólmy, by to nasze wielkie wspólne osiągnięcie poszło na marne.

Pod pismem podpisali się rektorzy: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławku, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Koszalińskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Politechniki Białostockiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Opolskiej.  Swoje podpisy pod dokumentem złożyli także profesor Marek Krawczyk (rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008 – 2016), profesor Tomasz Szapiro (rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012 – 2016) oraz prof. Jerzy Woźnicki (rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1996-2002).

Źródło: Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Poprzedni artykułW więziennym uniformie na obradach Senatu – tak senator manifestuje swoje stanowisko wobec ustawy PiS o Sądzie Najwyższym
Następny artykuł„Dziennikarze” TVP pokazują nieprzyzwoite gesty, a potem PiS twierdzi, że tak się pozdrawiają uczestnicy protestu