Kiedy rząd jedną ręką pozbawiał nas niezależnego sądownictwa, drugą sięgał do naszych kieszeni. Tygodnik Wprost zwraca uwagę na ważne zmiany wprowadzone w czasie, gdy Polacy walczyli o sądy. To między innymi referendum w sprawie edukacji, ustawy o rynku mocy i prawie wodnym oraz dobicie odnawialnych źródeł energii.

Tygodnik Wprost wypunktował 5 najważniejszych ustaw, które przegłosowano wtedy, gdy społeczeństwo protestowało przeciwko reformie sądownictwa.

Reklamy

 

1. Nie będzie referendum w sprawie reformy edukacji

W czwartek Sejm zajął się głosowaniem nad wnioskiem o referendum w sprawie reformy oświaty. Za było 210 posłów. Przeciwko głosowało 230. Referendum więc nie będzie, a deforma nie zostanie zatrzymana choć pod zgłoszonym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego wnioskiem referendalnym podpisało się 910 tys. Polek i Polaków, którzy nie godzą się na proponowaną przez PiS likwidację gimnazjów.

2. Dobito rynek odnawialnych źródeł energii

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Głównym założeniem projektu jest rezygnacja ze stałej wartości tzw. opłaty zastępczej i powiązanie jej z rynkowymi cenami świadectw pochodzenia energii z niektórych OZE. Posłowie odrzucili wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję. Ekolodzy nie zostali nawet wpuszczeni do Sejmu na konsultacje.

3. Sejm uchwalił nowe prawo wodne

Posłowie uchwalili nowe prawo wodne. Za uchwaleniem ustawy głosowało 233 posłów, 210 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Teraz dokument trafi pod obrady Senatu. Rząd zapewnia, że przepisy nie spowodują wzrostu cen wody, jednak opozycja i specjaliści są przeciwnego zdania. Koszty nowego prawa wodnego poniesiemy wszyscy: rolnicy, przemysł i zwykli obywatele.

4. Ustawa o rynku mocy

Sejm zajął się ustawą o rynku mocy. Dokument wprowadza nowy podatek, który będzie doliczony do rachunku za prąd. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, gospodarstwa domowe zapłacą dodatkowe 7 zł każdego miesiąca.

5. Mieszkanie+ i eksmisje na bruk

Przez Sejm przeszła również ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Jest to prawo regulujące zasady gospodarowania nieruchomościami w ramach programu Mieszkanie+. Teraz okazuje się, że ustawa może mieć nieoczekiwane konsekwencje w postaci emisji na bruk bez prawa do lokalu socjalnego.

A my tylko przypominamy, że PiS w czasie kampanii wyborczej obiecywał, że nie będzie podwyżek. Kreuje się też na partię pomagająca najuboższym. teraz jak się okazuje ich pomoc to eksmisja.

Źródło: Wprost

Poprzedni artykułNagranie z tajnego spotkania Szydło kompromituje premier. Szydło zataja ważne fakty
Następny artykułKrystyna Pawłowicz grozi wszystkim więzieniem