Rząd doprowadzi do zmniejszenia funduszy z UE ostrzegają eksperci

Agencje ratingowe Moody’s, Fitch i S&P ostrzegają Polskę przed skutkami konfliktów z Unią. Możemy otrzymywać mniejsze fundusze, a to poskutkuje wolniejszym wzrostem gospodarczym.

Napięcia między Polską a Unią wzrosły w zeszłym tygodniu, gdy Komisja Europejska (która już od stycznia 2016 r. prowadzi wobec Polski tzw. procedurę kontroli praworządności) przesłała polskiemu rządowi rekomendacje dotyczące „ustaw sądowych” i dała miesiąc na wykonanie zaleceń. Komisja zagroziła, że jeśli wskutek wprowadzonych ustaw sędziowie Sądu Najwyższego zostaną odwołani lub przeniesieni w stan spoczynku, to może zostać uruchomiony artykuł 7 traktatu unijnego. To w konsekwencji może spowodować nałożenie sankcji na Polskę w postaci np. odebrania jej prawa głosu w kluczowych instytucjach unijnych.

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


Zdaniem analityków agencji Fitch ewentualne ruchy Komisji Europejskiej będą miały ograniczony wpływ na gospodarkę Polski i finanse rządu, bo nawet gdyby procedura z artykułu 7 została uruchomiona, to nałożenie sankcji wymaga jednomyślności pozostałych państw Unii, a Węgry już wyraziły solidarność i poparcie dla działań polskiego rządu. Jednak z powodu tarć z Unią mogą zostać ścięte fundusze unijne w kolejnej perspektywie (2021-2027) albo nałożone dodatkowe warunki na ich wydatkowanie. “Znaczne ograniczenie funduszy unijnych może obniżyć wzrost gospodarczy Polski oraz pogorszeniem stanu finansów publicznych, jeśli rząd skompensuje niższe dotacje własnymi środkami” – piszą analitycy Fitch.

Podobne wnioski wysnuwa agencja S&P. W opinii jej ekonomistów, na taki stan rzeczy może mieć wpływ kilka czynników: M.in.: Brexit, tarcia między Unią a niektórymi krajami, m.in. Polską, które mogą skutkować nałożeniem dodatkowych warunków na uzyskanie środków unijnych, a po trzecie zmiana “geografii” wydatkowania środków unijnych. Unia zwiększa bowiem nakłady na bezpieczeństwo granic wspólnoty.

Analitycy zwracają ]także uwagę, że dużym ryzykiem jest “eurosceptyczny nacjonalizm” w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, który może doprowadzić do “zmniejszenia poziomu transferów, w niektórych przypadkach znacznego, a w rezultacie wpadnięcia w pułapkę średniego dochodu przez większość państw”.

Moody’s, podobnie jak Fitch, ostrzega przed konsekwencjami dla Polski “ustaw sądowych”. “Reforma i trwający konflikt z UE będą miały negatywne skutki dla ryzyka kredytowego Polski (credit negative), ponieważ pogarszające się otoczenie polityczne zmniejszy zaufanie inwestorów, co potencjalnie może wpłynąć na wzrost gospodarczy” – napisali analitycy agencji.

Źródło: Gazeta Wyborcza