Szkoła w wykonaniu Zalewskiej idzie na dno. Nowa podstawa programowa jest tragiczna

Zmiany w podstawie programowej z języka polskiego przerażają polonistów. Znika “Król Edyp” Sofoklesa, twórczość Bruno Schulz’a, Josepha Conrada, a także Don Kichote Cervantesa. Nie ma więc tekstów tajemniczych, mrocznych, symbolicznych. Brak tez groteski, bo znikają Witkiewicz i Bułhakow. Zamiast tego jest masa staroci z Polską chrześcijańską w roli męczennicy. Zdaniem fachowców to odstrasza.

W nowej podstawie programowej do języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych Schulz, Iwaszkiewicz, Conrad, Bułhakow, Nałkowska – autorzy pominięci lub przerzuceni do tzw. lektur uzupełniających, których przeważnie i tak nikt nie czyta – ustępują miejsca tekstom archaicznym, moralizatorskim, „patriotycznym”.

Reklamy

Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej. 

„Współczesności” jest niewiele – ledwie kilka pozycji obowiązkowych oraz długa lista lektur w kategorii „samokształcenie”. Brakuje tekstów kultury – nie ma reportaży, filmów, analizy prasy, nowych mediów. Wybór treści poddany jest ideologizacji. Dominują treści patriotyczne i powiązane z religią chrześcijańską. To co mogło prowokować do myślenia zastąpiono oczywistościami.

Podstawa programowa to najważniejszy rządowy dokument opisujący minimalne treści nauczania z każdego przedmiotu. Wskazuje, czego trzeba nauczyć. Nie ma zakazu realizowania innych treści, ale to, co zapisane w podstawie trzeba na lekcjach “przerobić”.

Z listy lektur obowiązkowych na poziomie podstawowym ZNIKNĘŁY:

Bruno Schulz, wybrane opowiadanie – teraz lektura dla poziomu rozszerzonego;
Michaił Bułhakow, „Mistrz i Małgorzata” – teraz lektura uzupełniająca;
Sofokles, „Król Edyp” – teraz lektura uzupełniająca;
Joseph Conrad, „Jądro Ciemności”;
Stefan Żeromski, „Ludzie bezdomni”;
Jarosław Iwaszkiewicz, wybrane opowiadanie;
Ewa Lipska, wiersze wybrane;
Adam Zagajewski, wiersze wybrane;
wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Tadeusza Różewicza, Sławomira Mrożka;
wybrana powieść polska z XX lub XXI wieku np. Marii Kuncewiczowej „Cudzoziemka”, Zofii Nałkowskiej „Granica”, Stanisława Lema „Solaris”, Tadeusza Konwickiego „Kronika wypadków miłosnych”;
Dzieje Tristana i Izoldy;
Miguel Cervantes, „Don Kichote”;
Ryszard Kapuściński, „Podróże z Herodotem”;
wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego;
wybrany reportaż.
Dodatkowo przerabiana jedynie we fragmentach będzie „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza.

Są, a nie było:

Jan Parandowski „Mitologia” cz. I
Horacy – wybrane utwory (wcześniej była to lektura uzupełniająca);
„Legenda o Św. Aleksym”;
„Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”;
„Kwiatki Św. Franciszka z Asyżu”;
Gall Anonim, „Kronika Polska”;
Jan Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”;
Andrzej Frycz Modrzewski, „O poprawie Rzeczypospolitej”;
Piotr Skarga, „Kazania Sejmowe”;
Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
Stanisław Staszic, „Przestrogi dla Polski”;
Eliza Orzeszkowa, „Gloria Victis”;
Adam Asnyk, wybór wierszy;
Jarosław Marek Rymkiewicz, wybór wierszy;
Halina Poświatowska, wybór wierszy;
Marcin Świetlicki, wybór wierszy;
Jan Polkowski, wybór wierszy;
Wojciech Wencel, wybór wierszy;
Józef Mackiewicz, „Droga donikąd”;
Marek Nowakowski, „Raport o stanie wojennym”;
Jacek Dukaj, „Katedra”;
Antoni Libera, „Madame”;
Andrzej Stasiuk, „Miejsce”;
Olga Tokarczuk, „Profesor Andrews w Warszawie”.

OBOWIĄZKOWE. Teksty, które wcześniej były do wyboru

„Bogurodzica;
„Lament Świętokrzyski”;
Bolesław Prus, „Lalka”;
Henryk Sienkiewicz, „Potop” (kiedyś nauczyciel mógł też wybrać Quo Vadis lub Krzyżaków);
Hanna Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

WZMOCNIONE. Teksty, które były na poziomie rozszerzonym, a są podstawą:

Dante Alighieri „Boska Komedia”;
Daniel Naborowski, wiersze wybrane;
Jan Andrzej Morsztyn, wiersze wybrane;
Zygmunt Krasiński, „Nie-boska komedia”;
Sławomir Mrożek, „Tango”.

Już widać, że uczniowie mają poznać Polskę jako bohaterkę i męczennicę. Czy to zachęci do czytania?

Źródło: OKO.press