Większość Polaków nie chce dyktatury PiS. Zaskoczenie po rządowych badaniach

40 proc. badanych jest zadowolonych z funkcjonowania demokracji w Polsce, niezadowolonych jest 52 proc. Polaków, a 8 proc. wybrało odpowiedź “trudno powiedzieć”. To wynika z sierpniowego sondażu CBOS.

W ciągu miesiąca odsetek badanych zadowolonych z funkcjonowania demokracji w Polsce spadł o 5 punktów proc., niezadowolonych wzrósł o 7 punktów proc., a liczba badanych, którzy wybrali odpowiedź “trudno powiedzieć,” spadła o 2 punkty proc.

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


CBOS w swoim badaniu zapytał respondentów, czy uważają, że demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi formami rządów. Ze stwierdzeniem tym zgodziło się 71 proc. badanych, przeciwnego zdania jest 17 proc. respondentów, a 12 proc. odpowiedziało “trudno powiedzieć”.

W porównaniu z sondażem z lipca liczba respondentów, którzy uważają, że demokracja ma przewagę nad innymi formami rządów, wzrosła o 4 punkty proc., natomiast liczba badanych przeciwnego zdania spadła o 2 punkty proc.

CBOS pytał też: “czy zgadza się pan(i) ze stwierdzeniem, że rządy oparte na silnym przywództwie są zdecydowanie lepsze od demokratycznych?”.

23 proc. badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że rządy oparte na silnym przywództwie są zdecydowanie lepsze od demokratycznych (brak zmian w stosunku do sondażu z lipca). Przeciwnego zdania było 62 proc. respondentów (o 6 punktów proc. więcej niż w lipcu). Odpowiedź “trudno powiedzieć” wybrało 15 proc. badanych.

CBOS w komunikacie podkreślił, że w ubiegłym i obecnym roku można zaobserwować spadek poziomu obojętności politycznej Polaków, rosnące znaczenie demokracji i silniejszy niż wcześniej sprzeciw wobec rządów niedemokratycznych. Wpłynęły na to “niedawne wydarzenia – reforma sądownictwa, towarzyszące jej protesty społeczne i zawetowanie przez prezydenta dwóch z trzech nowelizacji ustaw” – napisano w komentarzu CBOS.

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 17–24 sierpnia 2017 roku na liczącej 1009 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: CBOS