Wczoraj PiS zamieścił Tweeta, z którego wynika, że rząd PO i PSL wydał 50 milionów złotych z publicznych pieniędzy, na portal dla bezdomnych, którzy nie mają dostępu do komputera. Internauci wytykają kłamstwo.

Oto wczorajszy tweet rządzącej partii:

Reklamy

Tymczasem na stronie sejmowej można przeczytać odpowiedź z dn. 12 czerwca 2015 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Małgorzaty Marcińskiej na interpelację nr 32679 w sprawie oceny niektórych zagadnień związanych z funkcjonalnością portalu informatyczno-usługowego Emp@tia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, szczególnie ze strony podopiecznych pomocy społecznej w Polsce. W interpelacji napisane jest m.in., że „Założenia projektu były opracowywane w 2006 r. i konsultowane z MSWiA (Instytucją Pośredniczącą w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) dla priorytetu 7). 27 lutego 2007 r. Rada Ministrów przyjęła Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 dla PO IG na który został wpisany projekt.”

Przypominamy tylko, że Rząd Jarosława Kaczyńskiego rządził krajem od 14 lipca 2006 do 5 listopada 2007.

Na dodatek z dokumentu wynika, że „Koszt wytworzenia i wdrożenia wszystkich powyższych narzędzi wyniósł 45 413 816,09 PLN, przy czym 85% tej kwoty to środki europejskie. Dodatkowo należy podkreślić, że poniesiony koszt to około 50% początkowo zakładanego kosztu realizacji projektu.”

Źródło: Twitter, Sejm

Poprzedni artykułLuksusy dla urzędników. Chcą dyskutować o bezrobociu w wysokiej klasy hotelu
Następny artykułDramat Kaczyńskiego. PiS przegrywa kolejne wybory uzupełniające.