Jak za komuny. Opłaty za wodę i ścieki będzie ustalał rząd

Gminy stracą wpływ na wysokość stawek opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – donosi Rzeczpospolita. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem w tej sprawie. Twierdzi, że chce zapobiegać podwyżkom cen wody w przyszłości.
Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Proponowana zmiana jest ściśle związana z nowym prawem wodnym. To na jego podstawie zostanie powołany do życia nowy organ zajmujący się gospodarką wodną: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wody Polskie mają zatwierdzać taryfy stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. To oznacza, że taryfami zajmie się organ centralny, a gminy, których zadaniem własnym jest dostarczanie wody i odbieranie ścieków, stracą kontrolę nad cennikiem tych usług.

Reklamy

Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej. 

Wody Polskie mają również rozstrzygać spory między przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi i odbiorcami usług oraz między tymi przedsiębiorcami.

Będą też nakładać kary pieniężne w przypadku nieprzestrzegania przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne obowiązku rejestracji taryf. Podobnie w przypadku zawyżania stawek.
Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury obecny system się nie sprawdza. Właścicielami przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych są bowiem gminy i to one zatwierdzają taryfy. Czasem są one zawyżone.

Ministerstwo powołało się na raport Najwyższej Izby Kontroli z 2016 r. NIK zwraca w nim uwagę, że obciążenie budżetów domowych konsumentów kosztami dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Polsce należy do najwyższych w Unii Europejskiej.

Nowe przepisy będą miały wpływ na wysokość cen dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków. Ustawa przyznaje bowiem dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie szerokie uprawnienia nadzorcze zarówno nad przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi, jak i nad gminami. To ten organ będzie zatwierdzał taryfy. Będzie mógł narzucać stawki uzasadnione nie tyle rachunkiem ekonomicznym, ile polityką rządu.

Źródło: Rzeczpospolita