19 stycznia 2022

Ponad 500 afer

Od 2015 roku w Polsce nie ma prawie dnia, żeby nie wybuchła jakaś afera, związana z władzą.

Strona głównaOpinieDruzgocący raport Humans Right Watch na temat rządów PiS.

Druzgocący raport Humans Right Watch na temat rządów PiS.

„Rząd polski wykorzystał parlamentarną większość do uchwalania praw, które osłabiają kontrolę nad władzą wykonawczą, naruszają praworządność i zagrażają prawom człowieka” – podkreśliła organizacja Human Rights Watch w opublikowanym we wtorek raporcie.

W opublikowanym we wtorek 37-stronicowym raporcie pod tytułem „Erozja równowagi i kontroli władz. Zamach na praworządność i prawa człowieka w Polsce” zwrócono uwagę, że „rząd PiS zagroził niezależności wymiaru sprawiedliwości poprzez zmiany prawne, których celem jest przekazanie władzy wykonawczej kontroli nad procesem zatrudniania i zwalniania sędziów w sądach wszystkich instancji, oraz regulacje oznaczające w praktyce usunięcie części sędziów z piastowanych przez nich stanowisk”.

Reklamy

Autorzy dokumentu podkreślili, że rząd „ograniczył skuteczne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego”, a także „zwiększył zależność tego organu w stosunku do aktualnej większości parlamentarnej, jeśli chodzi jego skład personalny”.

Dostrzegli także zmiany w ustawie o sądach powszechnych, które „umożliwiają władzy wykonawczej sprawowanie nadzoru nad sądami” oraz próby wprowadzenia „rozwiązań prawnych, które zmusiłyby sędziów Sądu Najwyższego do ustąpienia, o ile władza wykonawcza nie przedłużyłaby im mandatu”.

 

W raporcie dostrzeżono też „ograniczenie wolności mediów”, które przejawiać się ma w wymianie władz mediów publicznych oraz powołanie Rady Mediów Narodowych, „której członkowie wybierani są z klucza politycznego”.

W raporcie przypomniano również, że w Polsce „obowiązuje jedna z najbardziej restrykcyjnych regulacji antyaborcyjnych w Europie”, a we wrześniu 2016 r. posłowie rządzącej partii poparli projekt ustawy wprowadzający niemal całkowity zakaz aborcji. Zauważono wprawdzie, że z wprowadzenia projektu zrezygnowano pod wpływem masowych protestów, ale te nie zapobiegły wejściu w życie ustawy ograniczającej dostęp do tzw. antykoncepcji awaryjnej.

Wśród zagrożeń w Polsce praw człowieka wymieniono także nowelizację przepisów o zgromadzeniach, co zdaniem twórców raportu może doprowadzić do „ograniczenia skali protestów antyrządowych w przyszłości”. Zdaniem HRW polski rząd podjął także próby „zakłócenia działalności instytucji społeczeństwa obywatelskiego i ograniczenia zrzeszania się”.

„Od czasu objęcia władzy rząd polski systematycznie dążył do łamania zasad państwa prawa i ochrony praw człowieka oraz zignorował porady ze strony swoich partnerów co do konieczności zmiany kursu” – powiedziała Lydia Gall, ekspertka HRW, która dodała, że „Polska idzie tą samą autorytarną drogą, co Węgry, a rząd wielokrotnie pokazywał swą pogardę dla rządów prawa i praw podstawowych.”

Źródło: PolsatNews

Musisz o tym wiedzieć!