[Counter-Box id="1"]

“Rząd polski wykorzystał parlamentarną większość do uchwalania praw, które osłabiają kontrolę nad władzą wykonawczą, naruszają praworządność i zagrażają prawom człowieka” – podkreśliła organizacja Human Rights Watch w opublikowanym we wtorek raporcie.

W opublikowanym we wtorek 37-stronicowym raporcie pod tytułem “Erozja równowagi i kontroli władz. Zamach na praworządność i prawa człowieka w Polsce” zwrócono uwagę, że “rząd PiS zagroził niezależności wymiaru sprawiedliwości poprzez zmiany prawne, których celem jest przekazanie władzy wykonawczej kontroli nad procesem zatrudniania i zwalniania sędziów w sądach wszystkich instancji, oraz regulacje oznaczające w praktyce usunięcie części sędziów z piastowanych przez nich stanowisk”.

Reklamy

Autorzy dokumentu podkreślili, że rząd “ograniczył skuteczne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego”, a także “zwiększył zależność tego organu w stosunku do aktualnej większości parlamentarnej, jeśli chodzi jego skład personalny”.

Dostrzegli także zmiany w ustawie o sądach powszechnych, które “umożliwiają władzy wykonawczej sprawowanie nadzoru nad sądami” oraz próby wprowadzenia “rozwiązań prawnych, które zmusiłyby sędziów Sądu Najwyższego do ustąpienia, o ile władza wykonawcza nie przedłużyłaby im mandatu”.

 

W raporcie dostrzeżono też “ograniczenie wolności mediów”, które przejawiać się ma w wymianie władz mediów publicznych oraz powołanie Rady Mediów Narodowych, “której członkowie wybierani są z klucza politycznego”.

W raporcie przypomniano również, że w Polsce “obowiązuje jedna z najbardziej restrykcyjnych regulacji antyaborcyjnych w Europie”, a we wrześniu 2016 r. posłowie rządzącej partii poparli projekt ustawy wprowadzający niemal całkowity zakaz aborcji. Zauważono wprawdzie, że z wprowadzenia projektu zrezygnowano pod wpływem masowych protestów, ale te nie zapobiegły wejściu w życie ustawy ograniczającej dostęp do tzw. antykoncepcji awaryjnej.

Wśród zagrożeń w Polsce praw człowieka wymieniono także nowelizację przepisów o zgromadzeniach, co zdaniem twórców raportu może doprowadzić do “ograniczenia skali protestów antyrządowych w przyszłości”. Zdaniem HRW polski rząd podjął także próby “zakłócenia działalności instytucji społeczeństwa obywatelskiego i ograniczenia zrzeszania się”.

“Od czasu objęcia władzy rząd polski systematycznie dążył do łamania zasad państwa prawa i ochrony praw człowieka oraz zignorował porady ze strony swoich partnerów co do konieczności zmiany kursu” – powiedziała Lydia Gall, ekspertka HRW, która dodała, że “Polska idzie tą samą autorytarną drogą, co Węgry, a rząd wielokrotnie pokazywał swą pogardę dla rządów prawa i praw podstawowych.”

Źródło: PolsatNews

Poprzedni artykułPropaganda w TVP? Lekarz wspierający PiS podaje się za pacjenta
Następny artykułWojna z prawdą? Prokuratura wzywa dziennikarzy piszących o SKOKach.