Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił pierwszą z 3 tys. zł grzywien nałożonych na Hannę Gronkiewicz-Waltz przez komisję weryfikacyjną. Komisja, która bada nieprawidłowości w związku z reprywatyzacją nieruchomości w stolicy wzywała prezydent stolicy na świadka.

O sprawie poinformował na Twitterze dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski. Sąd zasądził zwrot kosztów postępowania od komisji weryfikacyjnej, której przewodniczącym jest wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Reklamy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku stwierdził, “że w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 718) brak jest przepisu, który pozwalałby ukarać grzywną organ reprezentujący stronę lub piastuna organu.
W obecnym stanie prawnym ewentualna grzywna mogła być nałożona tylko na stronę, czyli na m.st. Warszawę. Stroną w sprawie prowadzonej przed Komisją Weryfikacyjną pod nr R 3/17 jest m.st. Warszawa. Prezydent m.st. Warszawy, ani tym bardziej piastun tego organu Hanna Gronkiewicz – Waltz, nie jest i nigdy nie była stroną postępowania w sprawie prowadzonej przed Komisją Weryfikacyjną. Sąd zwrócił uwagę, że organ wydający decyzję reprywatyzacyjną, w rozumieniu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych (…), nie może na żadnym późniejszym etapie stać się stroną postępowania, a osoba pełniąca funkcję piastuna organu nie ma żadnego własnego interesu w sprawie, w rozumieniu art. 28 k.p.a.”

Źródło: Twitter, bip.warszawa.wsa.gov.pl

Poprzedni artykułTo skandal. Prezydent Ostrołęki z PiS zamieszany w dziwne układy z biznesmenem
Następny artykułWreszcie poznamy tajemnice wydatków komisji smoleńskiej? Sąd nakazał ich ujawnienie!