[Counter-Box id="1"]

W Listopadzie 2017 roku powstała nowa państwowa instytucja kultury – Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki z siedzibą w Warszawie. Teraz podobna instytucja powstaje przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Będzie miała nazwę Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury.

Na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki powołany został wybitny architekt – Bolesław Stelmach, a o utworzeniu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki zdecydował wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński zarządzeniem z 21 listopada 2017 roku, na podstawie art. 8 i art. 11. ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862). Zgodnie z zarządzeniem, przedmiotem działania Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki jest “prowadzenie badań nad historyczną i współczesną architekturą, urbanistyką oraz planowaniem przestrzennym, upowszechnianie wiedzy z zakresu tych dyscyplin i wiedzy o dobrach kultury z nimi związanych, w tym prowadzenie działań edukacyjnych, promocyjnych i wydawniczych”.

Reklamy

Minister kultury i dziedzictwa narodowego, odrębnym zarządzeniem, również z 21 listopada br., nadał Narodowemu Instytutowi Architektury i Urbanistyki statut. Obydwa zarządzenia weszły w życie 22 listopada br.

Tymczasem z początkiem przyszłego roku powstanie Ministerstwo  przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Powstanie on z połączenia Instytutu Rozwoju Miast oraz Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Nowa instytucja zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów ma rozpocząć działalność 1 stycznia 2018 r. Instytut będzie prowadził prace w zakresie: urbanistyki i architektury, planowania i zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości, krajobrazu, zabytków nieruchomych oraz dóbr kultury współczesnej, nauk przyrodniczych i technicznych, a także nauk społecznych i humanistycznych. Nowa jednostka badawcza ma wspierać pracę resortu. Instytut zajmie się również programem Mieszkanie Plus, co  ujęto także w kompetencjach powołanego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Trudno wyłapać podziały kompetencji pomiędzy nowymi instytucjami o łudząco podobnych nazwach oprócz oczywistej konstatacji, że wspierają prace dwóch odrębnych ministerstw.

Internet już zareagował.

Źródło: bryla.pl, MKiDN.gov.pl, Twitter

Poprzedni artykułGigantyczne podwyżki opłat pocztowych
Następny artykułStreżynska doprowadziła do załamania rynku używanych aut? Ogromny spadek rejestracji przez problemy z CEPiK