Polska przegrała sprawę o smog. Wysokie kary dla Polski?

smog

Dwa lata temu Komisja Europejska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie jakości powietrza w Polsce.Teraz trybunał orzekł jednoznacznie, że Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej w dziedzinie jakości powietrza i nałożył karę.

Trybunał uznał, że Polska systematycznie, od 2007 roku do 2015 roku, nie przestrzegała dziennych i rocznych dopuszczalnych norm stężenia pyłu zawieszonego. Stwierdził też nieprawidłową transpozycję unijnej dyrektywy o jakości powietrza, która nakazuje w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości przygotowywanie specjalnych programów ochrony powietrza, by okres przekroczeń był jak najkrótszy.

Reklamy

Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej. 

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wskazał, że wartości dopuszczalne dla stężenia pyłów PM10 były w Polsce przekraczane w sposób ciągły, a jak podkreślono w wyroku: “Sam fakt przekroczenia dopuszczalnych wartości stężenia PM10 w otaczającym powietrzu wystarczy do stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego”.

Wprawdzie na razie, mimo takiego werdyktu Polsce nie grożą kary finansowe, ale wszystko może się zmienić jeśli jakoś powietrza się nie poprawi. KE może wnioskować o dzienne kary finansowe, od kilku do kilkuset tysięcy euro.

Źródło: money.pl, twitter