Uchwalenie 37 ustaw kadrowych umożliwiło PiS przejęcie całkowitej kontroli nad wszystkimi gałęziami administracji rządowej ujawnia analiza, zaprezentowana dzisiaj na specjalnej konferencji przez FOR.

W świetle pozostałych dokonań obecnej koalicji rządzącej – ubezwłasnowolnienia Trybunału Konstytucyjnego a docelowo – całej władzy sądowniczej, przejęcia mediów publicznych, pomijania konsultacji społecznych przy tworzeniu prawa oraz utrudniania pracy organizacji pozarządowych, można mówić już o zawłaszczeniu państwa przez partię. Obraz, który wyłania się z analizy FOR prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia z również z etatyzacją i nacjonalizacją coraz większych obszarów państwa. Jest to zjawisko bardzo groźne dla społeczeństwa obywatelskiego.

Reklamy

Co istotne, likwidacja postępowań konkursowych oznacza pełną kontrolę układu rządzącego nad nowo powołanymi na stanowiska kierownicze. Stąd obserwowana walka o stołki, która oznacza ostre konflikty pomiędzy stronnictwami w rzekomo zjednoczonych partiach – można domniemywać, że PiS, Solidarna Polska i Porozumienie Gowina walczą o kolejne stołki. Zakulisowe rozgrywki to także pojawiające się niekiedy w przestrzeni publicznej oskarżenia i wzajemne pretensje.

Pisowskie ustawy „kadrowe” doprowadziły do zwolnienia co najmniej 11 tys. 368 stanowisk pracy dla swoich, w tym ok. 7 tysięcy szczególnie pożądanych stanowisk kierowniczych oraz miejsc dla członków zarządów i rad nadzorczych. Pokazuje to wyraźnie, że celem przyjęcia ustaw przez układ władzy jest masowe zatrudnianie swoich z klucza partyjnego lub personalnego. Do końca 2017 r. przez Sejm przeprowadzono 37 tego typu ustaw, z czego 54% przeprowadzono bez konsultacji społecznych ani objęcia Oceną Skutków Regulacji. W kilku zaś przypadkach, z analizowanych 37 aktów prawnych, zmiana kadrowa została zgłoszona jako poprawka poselska na końcowym etapie prac legislacyjnych, umożliwiając PiS swobodne wsadzanie swoich. Szczególną uwagę zwraca ekspresowe tempo uchwalania pisowskich ustaw „kadrowych”. Spośród 37 ustaw, trzynaście (35%) uchwalono w terminie do 30 dni, a kolejne siedem (19%) – do 60 dni. Co ciekawe, owe działania obejmują także bardzo szeroki zakres – zawarte w nich przepisy dotyczą tak różnych dziedzin administracji rządowej, jak służba zdrowia, prokuratura, ZUS, oświata, weterynaria, rolnictwo czy media publiczne.

Jednym z najbardziej uderzających przykładów instalowania partii w państwie jest zlikwidowanie Prokuratury Generalnej i utworzenie Prokuratury Krajowej, w wyniku czego wszyscy prokuratorzy apelacyjni, okręgowi i rejonowi oraz ich zastępcy zostali zdegradowani na niższe stanowiska. W całości odwołane zostało także kierownictwo Izb Skarbowych i Celnych oraz Urzędów Kontroli Skarbowej i Urzędów Celnych, wraz z Głównym Inspektorem Kontroli Skarbowej i Szefem Służby Celnej. W podobny sposób wygaszono kadencje zarządów i rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia i zarządów wszystkich rozgłośni regionalnych. Koalicja rządząca przejęła także kontrolę nad oświatą poprzez odwołanie wszystkich 16 wojewódzkich kuratorów oświaty.

źródło: FOR

Poprzedni artykułPodrasowany życiorys dziadka? Internauci wytykają Tarczyńskiemu wprowadzanie w błąd
Następny artykułRydzyk dostanie kolejne miliony od rządu