Ustawodawca tak intensywnie zmienia prawo, że sam nie nadąża za swoimi zmianami. Jak informuje dziennik gazeta prawna zgodnie z tekstem jednolitym kodeksu wykroczeń od lipca 2019 r. obowiązywać w nim będą dwa różne art. 96c.

“Kto nie przestrzega ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych”. Stanowi tak art. 96c ustawy – Kodeks wykroczeń. Przepis ten został dodany ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317), która weszła w życie z dniem 22 lutego 2018 r.

Reklamy

I wszystko byłoby w porządku, gdyby w Sejmie niewiele wcześniej nie trwały prace nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 79). Art. 2 tej nowelizacji wprowadza do kodeksu wykroczeń od 11 lipca 2019 r… art. 96c o innym brzmieniu: “Kto, działając w imieniu podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, przekazuje osobie nieuprawnionej blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub profesjonalny dowód rejestracyjny, lub profesjonalną tablicę rejestracyjną, podlega karze grzywny”.

Oznacza to, że Sejm uchwalił, Senat zaakceptował, a prezydent podpisał… dwie ustawy, które dodają art. 96c kodeksu wykroczeń w różnym brzmieniu. Nikt nie wyłapał błędu w toku prac legislacyjnych.

Gratulujemy i przypominamy, ze w sejmie i senacie zasiadają prawnicy, a prezydent też z wykształcenia jest prawnikiem. W wyżej wymienionej sprawie jedynym rozwiązaniem jest… kolejna nowelizacja. Wtedy jeden z przepisów powinien zostać oznaczony jako art. 96d.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Poprzedni artykułNowa odsłona konfliktu władzy. Rzeczniczka drwi z Tarczyńskiego?
Następny artykułPorażka Kaczyńskiego i Macierewicza. Raportu o Smoleńsku nie będzie