[Counter-Box id="1"]

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS, która zakłada m.in. wprowadzenie osobnego budżetu Izby Dyscyplinarnej Sądu – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Prezydent nowelę podpisał jeszcze w środę zaś nowelizacja została uchwalona przez Sejm 12 kwietnia.

Projekt nowelizacji został opublikowany 3 kwietnia na stronach Sejmu. Tego samego dnia, gdy w życie weszła ustawa o SN uchwalona 8 grudnia 2017 roku. “Projektowana nowelizacja ma na celu przede wszystkim wprowadzenie w tej ustawie zmian o charakterze doprecyzowującym, zapewniających sprawną realizację przewidzianych w niej procedur” – uzasadniano potrzebę zmiany.

Reklamy

Teraz zgodnie z ustawą o SN uchwaloną w grudniu ubiegłego roku, I prezes SN jest powoływany przez prezydenta RP na sześcioletnią kadencję, spośród pięciu kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. W podpisanej w środę przez prezydenta nowelizacji zaznaczono, że postępowania w przedmiocie wyboru, przedstawienia Prezydentowi RP kandydatów na stanowisko I Prezesa SN lub Prezesa SN oraz powołania na te stanowiska wszczęte i niezakończone przed wejściem w życie nowelizacji podlegają umorzeniu.

Nowela doprecyzowuje też kwestie dotyczące zwolnienia stanowiska I prezesa SN i prezesa SN. Teraz do zwolnienia tych stanowisk może dojść również wskutek przeniesienia w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia albo rezygnacji – wskazano w uzasadnieniu.

Nowelizacja wprowadza ponadto zmiany w gospodarowaniu budżetem Izby Dyscyplinarnej SN. Przewidziano, że prezes SN, kierujący Izbą Dyscyplinarną, będzie samodzielnie – bez udziału czy upoważnienia I prezesa SN – dysponował budżetem związanym z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej. Ponadto bez zgody prezesa Izby Dyscyplinarnej nie będzie można w ramach SN zmniejszyć wydatków na tę Izbę.

Źródło: Fakt

Poprzedni artykułSpadek oglądalności TVP. Polsat i TVN w górę.
Następny artykułMówiąc “nie” tym matkom, rząd zaprzecza wartościom chrześcijańskim, którymi się podpierał – ostre słowa Janiny Ochojskiej