[Counter-Box id="1"]

Rada Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych opublikowała przygotowany przez Diego Garcię-Sayana raport oceniający niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dokument za dwa tygodnie zostanie oficjalnie przedstawiony na sesji w Genewie. Jednak, jak podaje RMF FM, już teraz można jednak mówić o sporym wstydzie. Raport dosłownie miażdży polskie reformy sądownictwa.

Diego Garcia-Sayan, który przygotowując raport w październiku ubiegłego roku odwiedził Polskę, przygotował drobiazgową analizę sytuacji, zapoczątkowanej – jak to określił – “atakiem na Trybunał Konstytucyjny”. Już po rozmowach z sędziami, prokuratorami, przedstawicielami władzy wykonawczej i ustawodawczej krytykował przede wszystkim wprowadzanie przez rządzących rozwiązań siłowych, bez konsultacji ze środowiskami prawniczymi. Wskazywał też naruszanie kluczowych standardów demokracji, takich jak trójpodział władzy. Nie odmawiając polskim władzom prawa do reformowania instytucji sądowych, stwierdził, że w przypadku Polski “lekarstwo okazało się gorsze niż choroba, tocząca wymiar sprawiedliwości”.

Reklamy

Ponieważ od czasu pobytu specjalnego sprawozdawcy ONZ w Polsce sytuacja znacznie się pogorszył, więc we wstępie do raportu sekretariat Rady Praw Człowieka ONZ przypomina, że Trybunał Konstytucyjny był tylko “pierwszą ofiarą jednostronnego ataku”. Potem rząd podjął znacznie szerzej zakrojone reformy.

Diego Garcia-Sayan odniósł się też do wymierzonej w sędziów kampanii, prowadzonej przez Polską Fundacje Narodową, uznając ją za “przedstawianie sędziów jako wrogów Polaków” i “zło w polskim społeczeństwie”.

Polska powinna rozważyć dotychczas podjęte działania i wycofać się ze zmian, naruszających porządek konstytucyjny i równowagę władz – to najkrócej ujęte rekomendacje dla Polski, przedstawione w 18-stronicowym dokumencie.

Diego Garcia-Sayan wzywa polskie władze m.in. do powstrzymania się od wypowiedzi skierowanych przeciwko sędziom i ingerowania w działanie Sądu Najwyższego, także niezwłocznej realizacji niepublikowanych dotąd wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Źródło: RMF FM

Poprzedni artykułDramat braci Karnowskich i wpolityce.pl. Tak źle nie było od dłuższego czasu
Następny artykułOgromy problem Gowina. Studenci strajkują, bo ustawę napisali rektorzy?