[Counter-Box id="1"]

“Próby przypisania odpowiedzialności zbiorowej całym grupom zawodowym zasługują na potępienie jako charakterystyczne dla systemów autorytarnych i totalitarnych. Tego rodzaju manipulacje wpisują się we wcześniejsze wypowiedzi Premiera Morawieckiego (…), których celem jest… całkowite podporządkowanie sądownictwa władzy wykonawczej” – napisali sędziowie.

Krakowscy sędziowie przyjęli uchwały, w których potępiają słowa premiera Mateusza Morawieckiego o zorganizowanej grupie przestępczej w krakowskim sądzie. Uchwały przyjęło Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie. W jednej z nich odnieśli się do wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego z wywiadu dla „Gazety Polskiej” w ubiegłym tygodniu.

Reklamy

Premier powiedział wtedy: „W mojej opinii szczególnie znamienny jest przykład sądu z Krakowa. Będę zachęcał pana przewodniczącego Timmermansa, aby się przyjrzał temu przykładowi bardzo uważnie. Wszystko wskazuje bowiem na to, że działała tam zorganizowana grupa przestępcza”.

Właśnie ta wypowiedź oburzyła środowisko sędziów. W przyjętej w poniedziałek uchwale wyrazili „zdecydowany sprzeciw wobec insynuacji zawartej w wywiadzie premiera”.

„Fakt, że kilku dyrektorom sądów okręgu krakowskiego postawiono zarzuty w żaden sposób nie przekłada się na odpowiedzialność sędziów, podobnie jak wypowiedź Premiera nie uwzględnia faktu, że do tej pory wina podejrzanych nie została przesądzona prawomocnym wyrokiem. Podobny charakter miała telewizyjna wypowiedź Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry z dnia 25 maja 2018 r., w której odnosił on się do uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r.” – napisali sędziowie dodając w uchwale: „Przytoczone wypowiedzi naruszają zasadę domniemania niewinności, zasadę indywidualizacji odpowiedzialności karnej, a także dobre imię sędziów okręgu krakowskiego.”

W kolejnych uchwałach sędziowie m.in.:

  • wzywają Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z wnioskiem o zastosowanie środka tymczasowego wstrzymującego jej wykonywanie,
  • wzywają do natychmiastowej dymisji prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmarę Pawełczyk–Woicką, nominatkę ministra Ziobry i jego znajomą ze szkoły.

Poniedziałkowe uchwały to efekt konfliktu toczącego się w tym sądzie od kilku miesięcy, a krakowscy sędziowie w swoim sporze mają poparcie sędziów z innych sądów. Bo ci traktują sytuację w krakowskim sądzie, jako papierek lakmusowy tego co może zrobić „dobra zmiana” w wymiarze sprawiedliwości. Tylko w czerwcu solidarność z krakowskimi sędziami ogłosili sędziowie z okręgów w Łodzi i w Warszawie.

Źródło: OKO.press

Poprzedni artykułPoseł PiS kupił prawo jazdy?
Następny artykułPO podsumowuje “deformę” edukacji. Anna Zalewska powinna podać się do dymisji.