Polska Fundacja Narodowa zawarła ugodę z Kusznierewiczem

Polska Fundacja Narodowa i Fundacja Navigare zawarły ugodę o zakończeniu współpracy przy realizacji projektu „Polska100”. „Podmioty powiązane z Mateuszem Kusznierewiczem dokonały korekt wadliwych faktur” – napisano w oświadczeniu.

W opublikowanym przez obie strony stanowisku wskazano, że wyrażają one „ubolewanie, iż do zakończenia współpracy doszło w efekcie zdarzeń i faktów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją Projektu”. Jednocześnie „strony zgadzają się, że dla dobra projektu sportowego, polegającego na udziale w regatach oceanicznych, jak też wizerunku Polski i dalszych działań oraz projektów realizowanych przez Polską Fundację Narodową – zakończenie współpracy jest rozwiązaniem najlepszym”.

Reklamy

Strony informują, że „podmioty powiązane z Mateuszem Kusznierewiczem dokonały korekt wadliwych faktur, które zostały zaakceptowane przez Fundację Navigare”. Wyraziły też „zgodę na opublikowanie dokumentów związanych z korektami faktur oraz zajęciem egzekucyjnym Komornika. W związku z powyższym budżet Projektu został należycie skorygowany i zabezpieczony”. W oświadczeniu stwierdzono również, że „Mateuszowi Kusznierewiczowi nie przysługiwało i nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu realizacji Projektu”.

Źródło: Onet.pl, Twitter