Kolejny szkodliwy pomysł Zalewskiej. Krótsze przerwy w szkołach

Szkoła podstawowa ma zapewniać uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarzać możliwość jego spożycia. Jak informuje Radio ZET Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadza w życie nowy program „Stołówka plus”. Pomysł MEN będzie wymagał skrócenia przerw między lekcjami.

Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki społecznej opracowało nowe przepisy prawa oświatowego, które wprowadzają ogólnopolski program „Stołówka szkolna plus”. Głównym założeniem programu jest zapewnienie uczniom w szkole podstawowej jednego gorącego posiłku, co ma przekładać się na poprawę stanu zdrowia uczniów.

Reklamy

Wprowadzenie nowego programu wiąże się ze zmianą układu przerw międzylekcyjnych w szkołach podstawowych. Krótka zostanie skrócona z 15 minut do 10 minut. Jedna z przerw zostanie wydłużona do 40 minut. Wtedy dzieci będą miały czas na zjedzenie ciepłego obiadu.

Źródło: Radio ZET