Chciał zabłysnąć w telewizji, ale szybko pożałował. Internauci zgasili Sebastiana Kaletę

Sebastian Kaleta powiedział w programie „Fakty po Faktach”: „Czekam na przepis prawa konstytucyjnego lub ustawy, który stanowi podstawę do zawieszenia przepisu krajowego.” Internauci odpowiedzieli błyskawicznie.

Politykowi przypomniano art 91. Konstytucji, który brzmi:

Reklamy

Art. 91.

  1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.
  2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
  3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.

Źródło: TVN24, Twitter