Na nic pisowskie wykręty. Sąd Najwyższy postąpił zgodnie z prawem

Analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju Patryk Wachowiec, przeprowadził analizę decyzji Sądu Najwyższego o zawieszenie stosowania przepisów krajowych i skierowaniu pytań do Trybunału Sprawiedliwości UE. Postępowanie Sądu Najwyższego jest zgodne z prawem.

Sąd Najwyższy skierował 5 pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących ostatnich zmian w ustawach regulujących ustrój sądownictwa. Pytania uzupełniają postępowanie prowadzone przez Komisję Europejską, która również ma wątpliwości wobec ustawy o SN. Jednocześnie SN zawiesił stosowanie kilku przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym wobec niektórych sędziów. Zachowanie sądu jest zgodne z prawem unijnym i ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Działania władzy wykonawczej, która nie zastosuje się do decyzji SN oznaczać będą podważanie nie tylko prawa krajowego, ale również porządku prawnego Unii Europejskiej.

Reklamy

Pełna treść komunikatu jest do pobrania ze strony.

Źródło: for.org.pl