Rodzina policjanta nie dostanie odprawy pośmiertnej i zasiłku pogrzebowego

Komenda Wojewódzka w Bydgoszczy realizuje polecenia jakie otrzymali komendanci wojewódzcy w całym kraju, a ZG NSZZ Policji opublikowało pismo. Można w nim przeczytać o szczególnym zaleceniu, by wstrzymać wypłaty dodatków osobowych naliczanych do uposażeń policjantów.

Pismo miało być nieupubliczniane, jednak najprawdopodobniej jeden z komendantów zdecydował się na jego ujawnienie. Treść notki jest wyjątkowo bulwersująca. Adnotacja z dopiskiem „bardzo pilnie” zaleca aby wstrzymać realizację wszelkich wydatków, w tym wydatków osobowych naliczanych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom do czasu otrzymania na ten cel dodatkowych środków z budżetu państwa.

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


Z pisma wynika, że jeśli komendanci wojewódzcy będą stosować się do nowych zaleceń, może się okazać, że polscy policjanci będą otrzymywać tylko wynagrodzenie podstawowe, bez żadnych dodatków jakie im się należą. Nie wypłacane będą między innymi: dodatkowe środki za staż, dodatek funkcyjny czy zwroty za dojazdy z innej miejscowości.

Związki zawodowe policjantów od miesiąca prowadzą akcję protestacyjną. W najbliższych dniach planują go poszerzyć o elementy strajku włoskiego, który polega na drobiazgowym przestrzeganiu przepisów i procedur co spowolni działanie policji.

Źródło: Facebook, Super Express