[Counter-Box id="1"]

“Mając na uwadze konieczność niezwłocznego zabezpieczenia pilnych płatności oraz uwzględniając wysoki stopień zaangażowania wszystkich wydatków polecam począwszy od 16 sierpnia 2018 r. wstrzymać realizację wszelkich wydatków w §3070 – Wydatki osobowe naliczane do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom do czasu otrzymania na ten cel dodatkowych środków z budżetu państwa” – napisał gen. insp. Jarosław Szymczyk w piśmie, które zostało wysłane do komendantów wojewódzkich. Treść pisma ujawnili związkowcy.

Komendant przyznał w piśmie, że wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński, który odpowiada za służby, wystąpił do premiera Mateusza Morawickiego z pismem o zwiększenie budżetu policji. Związkowy nie zostawiają suchej nitki na przełożonych. “Komendant Główny Policji po raz kolejny sięga do kieszeni policjantów i rozpaczliwie ratuje niedoszacowany budżet Policji. Co można powiedzieć o budżecie, w którym zaczyna brakować pieniędzy już w połowie roku i jak się dziwić policjantom, którzy postanowili się temu sprzeciwić w ramach protestu?” – skomentowali pismo na stronie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Reklamy

“I co można pomyśleć o rządzących, którzy nieustannie przekonują społeczeństwo, że w Policji tak dobrze jeszcze nie było?” – zapytali retorycznie związkowcy na koniec swojego wpisu na Facebooku.

Na ich komentarz odpowiedziała komenda pisząc: “W nawiązaniu do publikacji medialnych dotyczących wstrzymania wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy w §, 3070 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, KGP informuje, że wypłaty świadczeń dla policjantów nie są zagrożone i brak jest na chwilę obecną zobowiązań wymagalnych. Wstrzymanie realizacji powyższych płatności wynika z ich rozliczenia na konkretny dzień, oszacowania braków i pilnych płatności w związku z możliwością pozyskania na ten cel dodatkowych środków z budżetu państwa.”

Przypomnijmy, że związki zawodowe policjantów od miesiąca prowadzą akcję protestacyjną. W poniedziałek zapowiedziały jej zaostrzenie o elementy strajku włoskiego, polegającego na przesadnie drobiazgowym i skrupulatnym wykonywaniu zadań służbowych i przestrzeganiu wszelkich przepisów, co w konsekwencji spowolni działanie funkcjonariuszy. Razem z policjantami protestują funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej.

Źródło: POlicja.gov.pl, Facebook, NSZZ Solidarność Policji, Wykop

Poprzedni artykułWiększość Polaków negatywnie ocenia zakaz handlu w niedzielę
Następny artykułWojna premiera z prezydentem czy gra pozorów? Na tym konflikcie traci Polska