Szokujące pismo. Policja nie ma pieniędzy

„Mając na uwadze konieczność niezwłocznego zabezpieczenia pilnych płatności oraz uwzględniając wysoki stopień zaangażowania wszystkich wydatków polecam począwszy od 16 sierpnia 2018 r. wstrzymać realizację wszelkich wydatków w §3070 – Wydatki osobowe naliczane do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom do czasu otrzymania na ten cel dodatkowych środków z budżetu państwa” – napisał gen. insp. Jarosław Szymczyk w piśmie, które zostało wysłane do komendantów wojewódzkich. Treść pisma ujawnili związkowcy.

Komendant przyznał w piśmie, że wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński, który odpowiada za służby, wystąpił do premiera Mateusza Morawickiego z pismem o zwiększenie budżetu policji. Związkowy nie zostawiają suchej nitki na przełożonych. „Komendant Główny Policji po raz kolejny sięga do kieszeni policjantów i rozpaczliwie ratuje niedoszacowany budżet Policji. Co można powiedzieć o budżecie, w którym zaczyna brakować pieniędzy już w połowie roku i jak się dziwić policjantom, którzy postanowili się temu sprzeciwić w ramach protestu?” – skomentowali pismo na stronie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Reklamy

„I co można pomyśleć o rządzących, którzy nieustannie przekonują społeczeństwo, że w Policji tak dobrze jeszcze nie było?” – zapytali retorycznie związkowcy na koniec swojego wpisu na Facebooku.

Na ich komentarz odpowiedziała komenda pisząc: „W nawiązaniu do publikacji medialnych dotyczących wstrzymania wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy w §, 3070 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, KGP informuje, że wypłaty świadczeń dla policjantów nie są zagrożone i brak jest na chwilę obecną zobowiązań wymagalnych. Wstrzymanie realizacji powyższych płatności wynika z ich rozliczenia na konkretny dzień, oszacowania braków i pilnych płatności w związku z możliwością pozyskania na ten cel dodatkowych środków z budżetu państwa.”

Przypomnijmy, że związki zawodowe policjantów od miesiąca prowadzą akcję protestacyjną. W poniedziałek zapowiedziały jej zaostrzenie o elementy strajku włoskiego, polegającego na przesadnie drobiazgowym i skrupulatnym wykonywaniu zadań służbowych i przestrzeganiu wszelkich przepisów, co w konsekwencji spowolni działanie funkcjonariuszy. Razem z policjantami protestują funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej.

Źródło: POlicja.gov.pl, Facebook, NSZZ Solidarność Policji, Wykop