Europejska Sieć Rad Sądownictwa: Polska KRS nie spełnia już wymogu niezależności

PiS zbiera owoce swoich rządów.

Polska Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia już wymogu niezależności – orzekła Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) i zawiesiła jej członkostwo (100 za, 6 przeciw, 9 wstrzymało się od głosu).

Reklamy

Jednak może być to dopiero początek problemów, ponieważ przewodniczący Europejskiej Sieci Kees Sterk wnioskował o wykluczenie KRS z ENCJ. W czasie nadzwyczajnego posiedzenia w Bukareszcie Polskę reprezentował przewodniczący nowej KRS Leszek Mazur.

Źródło: Rzeczpospolita