Stowarzyszenie sędziów Iustitia przeprowadziło badania wśród sędziów. Analiza wyników badania pokazuje, że aż 97% ankietowanych sędziów uznaje instytucje wymiaru sprawiedliwości po reformach w sądownictwie w latach 2017–2018 są bardziej zależne od wpływów politycznych, zaś aż 90% ankietowanych dostrzega, że Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny oraz sądy są bardziej upolitycznione niż przed zmianami w wymiarze spra- wiedliwości, wprowadzonymi w ciągu ostatnich dwóch lat!

Zarówno Krajowa Rada Sądownictwa, jak i Trybunał Konstytucyjny są oceniane przez ankietowa- nych bardzo nisko w wymiarze apolityczności, wypełniania misji, do których zostały powołane, transparentności działania oraz współpracy ze środowiskiem sędziów. Jedynie w przypadku ocen kompetencji członków tych instytucji wyniki są nieco lepsze, choć i tak dominują najniższe oceny.

Reklamy

Ankietowani negatywnie ocenili działalność Trybunału Konstytucyjnego. Aż 80% respondentów uznało Trybunał Konstytucyjny za organ zaangażowany w działalność polityczną, a co za tym idzie niewypełniający swojego zadania jako strażnika Konstytucji. Ponad 40% badanych oceniło kompe- tencje (m.in. znajomość prawa i umiejętność wykładni przepisów) członków Trybunału bardzo nisko, a 80% badanych bardzo nisko oceniło transparentność działania Trybunału.

Ankietowani sędziowie negatywnie ocenili również zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ponad 80% respondentów bardzo nisko oceniło wypełnianie przez ten organ standardów demokratyczne- go państwa prawa i jego apolityczność oraz współpracę ze środowiskiem sędziowskim. Ponad 60% badanych bardzo nisko oceniło kompetencje członków obecnej KRS i transparentność jej działania.

Spośród ankietowanych sędziów aż 15% ankietowanych sędziów doświadczyło nacisków!  63% badanych przyznało, że w ostatnim czasie nastąpiła zmiana prezesa sądu, w którym orzekają, z czego jedynie nieco ponad 12% ankietowanych darzy nowego prezesa większym zaufa- niem niż poprzedniego, podczas gdy 45% sędziów ufało bardziej poprzednikowi.

Te wyniki są alarmujące! Z pełnym raportem można zapoznać się na tej stronie.

Poprzedni artykuł84 tysiące złotych z państwowej spółki do lokalnej gazety promującej polityków PiS?
Następny artykułWystąpienie Andrzeja Dudy w Zurychu poprzedzone protestem Polaków. Konstytucja!