RPO alarmuje: Prokuratura Ziobry będzie mogła karać i likwidować firmy bez wyroków

Dziki kraj.

Kary do 30 mln złotych (bez względu na przychody) i likwidacja firmy przewiduje projekt ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Represje będą mogły być stosowane wobec firm, fundacji, stowarzyszeń, jednostek samorządu itp. Projekt nowej „Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” ma zastąpić ustawę z 2002 roku.

Reklamy

Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że odpowiedzialność byłaby możliwa nawet jeśli sprawca… nie ponosi odpowiedzialności. Z kolei przesłanką wszczęcia postępowania ma być „interes społeczny”.

Źródło: Oko.press