Baltic Pipe zakończy spór o granicę morską Polski i Dani?

Koniec sporu?

– Po intensywnych negocjacjach Dania i Polska uzgodniły przebieg morskiej granicy, która podzieli szelfy kontynentalne i wyłączne strefy ekonomiczne obydwu państw w części Morza Bałtyckiego, znajdującej się na południe od Bornholmu. (…) Znaczne przybliżenie się do zakończenia ponad 40-letniego sporu jest powodem mojej wielkiej satysfakcji. Ponieważ umowa opiera się na sprawiedliwym rozwiązaniu, jestem przekonany, że przysłuży się wzmocnieniu naszych dwustronnych stosunków i współpracy, jak również przyczyni się do zapewnienia przejrzystości prawnej w regionie Morza Bałtyckiego – poinformował szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Reklamy

Ustaleniu przebiegu morskiej granicy między Polską a Danią sprzyja projekt budowy polsko-duńskiego gazociągu Baltic Pipe na dnie Bałtyku.

– Jestem bardzo zadowolony z tego, że w końcu mamy uzgodnioną granicę z Polską. Porozumienie jest historycznym krokiem w kierunku przejrzystości w regionie, z korzyścią dla obydwu stron – wtórował mu Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Danii Anders Samuelsen. Samuelsen podkreślił, że spodziewa się podpisania stosownej umowy w tej sprawie w „bardzo bliskiej przyszłości”.

Źródło: MSZ