Wstrząsający raport Państwo PiS. Prokuratura w sieci powiązań

Serwis Państwo PiS opublikował raport, dotyczący zmian w polskim systemie prokuratorskim. Możemy w nim znaleźć między innymi informacje o grupie prokuratorów z wyraźnymi powiązaniami rodzinnymi z politykami PiS lub osobami powiązanymi z tajemniczym stowarzyszeniem Ad Vocem, które według mediów ma z kolei związek ze Zbigniewem Ziobro.

Oto fragmenty raportu:

Reklamy

Agata Gałuszka-Górska powołana w marcu 2016 r. na funkcję zastępcy Prokuratora Krajowego i awansowana o 2 stopnie na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej była żoną zmarłego w kwietniu 2016 r. posła PiS Artura Górskiego.

●  Magdalena Witko – od kwietnia 2016 r. pełniąca funkcję Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim jest żoną byłego posła PiS Marcina Witko, prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego z rekomendacji tejże partii.

●  Prokurator Okręgowy w Częstochowie Elżbieta Funiok – jest żoną zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych Przemysława Funioka i podobnie jak mąż działaczką Ad Vocem.

●  Małgorzata Bednarek jest żoną Pawła Bednarka, byłego skarbnika śląskich struktur PiS, obecnie dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. W marcu 2016 r. – po kolejnych awansach – objęła funkcję naczelnika i zastępcy dyrektora w Prokuraturze Krajowej. Wsławiła się skrajnym brakiem zaufania wobec podwładnych prokuratorów. Uzyskała również stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej. Była założycielką i pierwszą prezeską Stowarzyszenia Ad Vocem.

●  Wojciech Wassermann powołany wwyjątkowym trybie 29 maja 2016 roku na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie jest synem zmarłego Zbigniewa Wassermanna i bratem poseł Małgorzaty Wassermann.

●  Barbara Piotrowicz – powołana we wrześniu 2016 r. bez konkursu na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krośnie jest córką posła Stanisława Piotrowicza.

●  Krzysztof Urgacz – powołany 1 lipca 2016 r. na stanowisko prokuratora Prokuratury regionalnej w Katowicach jest szwagrem Jarosława Hołdy, który do lipca 2018 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Kadr w Prokuraturze Krajowej.

Najwyższym zaufaniem obdarzani są i awansowani na najwyższe funkcje prokuratorzy, którzy byli zmuszeni wyjaśniać przed komisjami śledczymi lub w odrębnych postępowaniach, zasadność podejmowanych przez siebie czynności w wielu sprawach z lat 2005–2007 r. Często dotyczy to spraw bulwersujących opinię publiczną:

●  Bogdan Święczkowski, Krzysztof Sierak, Jarosław Hołda oraz Tomasz Janeczek wyjaśniali swój wpływ na przebieg śledztwa lub tragiczne w skutkach zatrzymanie Barbary Blidy. Prowadzone w latach 2008–2011 w łódzkiej prokuraturze apelacyjnejśledztwo nie doprowadziło do przedstawienia tym prokuratorom zarzutów. Natomiast raport działającej wtym samym czasie komisji śledczej wskazywał na odpowiedzialność konstytucyjną Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry oraz odpowiedzialność karną Bogdana Święczkowskiego i Grzegorza Ocieczka, którzy kierowali ABW.

●  Elżbieta Janicka przed sejmową komisją śledczą wyjaśniała powody odstąpienia – wokresie poprzedzającym wybory parlamentarne w2007 r. – od przedstawienia zarzutów Tomaszowi Lipcowi, Ministrowi Sportu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

 Adam Roch – W związku ze śledztwem prowadzonym przez Adama Rocha, zastępcę Prokuratora Regionalnego wK atowicach, Europejski Trybunał Praw Człowieka dwukrotnie stwierdził naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z powodu przesłuchania rodzącej kobiety i bezzasadnie długotrwałego aresztowania głównego podejrzanego. Adam Roch, tak jak Małgorzata Bednarek, Jacek Wygoda i 2 innych prokuratorów, został we wrześniu powołany przez Prezydenta na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej.

Szafowanie tytułami służbowymi, które – warto to podkreślić – mają wpływ na wysokośćwynagrodzenia, przybrało także inny wymiar. Niektórzy prokuratorzy powołani do pełnienia funkcji kierowniczych otrzymali awanse na stanowiska służbowe związane z wykonywaniem obowiązków w jednostce wyższego stopnia. Taki podwójny dowód zaufania (wyższe stanowisko i kierownicza funkcja) zapewnia wyższe wynagrodzenie w trakcie sprawowania kierowniczej funkcji, a po odwołaniu gwarantuje pracęw jednostce wyższego stopnia.

Oto przykłady wszystkich dotychczasowych podwójnych awansów:

●  Andrzej Szeliga, Prokurator Regionalny w Warszawie, z chwilą powołania do pełnienia funkcji uzyskał awans na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej.

●  Podobne wyróżnienie było udziałem Tomasza Janeczka, Prokuratura Regionalnego w Katowicach i Marka Woźniaka, Prokuratora Regionalnego w Katowicach. Obaj sączłonkami Ad Vocem. Obaj pełnili ważne funkcje w latach 2005–2007.

Tomasz Janeczek był Prokuratorem Apelacyjnym w Katowicach, a Marek Woźniak pełnił funkcję naczelnika krakowskiego wydziału ds. przestępczości zorganizowanej prokuratury Krajowej.

● Siedmiu nowych prokuratorów okręgowych: Radosław Woźniak w Gliwicach, Elżbieta Funiok w Częstochowie, Marek Gołębiewski w Jeleniej Górze, Wiesław Dworczak w Świdnicy (członkowie Ad Vocem), a także Rafał Babiński w Krakowie, Remigiusz Dobrowolski w Szczecinie oraz Zbigniew Bocheński w Tarnowie, zostali awansowani na stanowiska prokuratorów prokuratur regionalnych.

pełen raport znajduje się tutaj.