Koalicja Polska – koalicja dla Polski, który zakończy wojnę polsko-polską

„Polacy oczekują Koalicji Polskiej, koalicji dla Polski, która wygra wybory (parlamentarne) w 2019 r., zmieni i rząd, i zmieni podejście do drugiego człowieka. Przywróci wzajemny szacunek, zakończy bratobójcza wojnę oraz umocni nasze miejsce w sercu Europy” – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes ludowców, prezentując założenia szerokiej koalicji, w której znajdą się partie polityczne, samorządowcy oraz osoby aktywne, które chcą pozytywnie zmieniać nasz kraj na lepsze.

„Polska potrzebuje jesienią szerokiej koalicji. Uważamy, że najlepiej, gdyby taka koalicja powstała jak najwcześniej i była odpowiedzią na oczekiwania Polaków. Ona musi być oparta o wspólne wartości programowe” – mówiła Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej.

Reklamy

Projekt Koalicja Polska powstał by łączyć środowiska, które mają wizję rozwoju nowoczesnej i bogatej Polski w Europie, opartej na pozytywnym porozumieniu i wspólnych wartościach. W programie Koalicji Polskiej są sprawy związane z edukacją, rynkiem pracy, rolnictwem czy wreszcie innowacjami. To pozytywistyczny program, którego celem jest poprawa jakości życia wszystkich Polaków. Łączy najlepsze propozycje wszystkich, którzy wchodzą w tą koalicję – i trzeba przyznać, że to najlepszy chyba dzisiaj projekt polityczny, na jaki można głosować.