23 października 2021

Ponad 500 afer

Od 2015 roku w Polsce nie ma prawie dnia, żeby nie wybuchła jakaś afera, związana z władzą.

Strona głównaPolityka krajowaPiSHelsińska Fundacja Praw Człowieka zaniepokojona działaniami Kaczyńskiego

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaniepokojona działaniami Kaczyńskiego

Atak na media.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała specjalne oświadczenie, w którym wyraziła zaniepokojenie w związku ze złożeniem przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez „Gazetę Wyborczą” przestępstwa zniesławienia.

Reklamy

– Próba zaangażowania organów ścigania przez przewodniczącego partii rządzącej jest szczególnie niepokojąca w świetle pozycji ustrojowej prokuratury po reformie z 2016 roku, która połączyła urząd Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości oraz przyznała mu nowe kompetencje pozwalające na wpływ na poszczególne postępowania karne. Już na etapie reformy prokuratury z 2016 roku wskazywaliśmy, że kluczowe dla ochrony rzetelności prowadzonych postępowań oraz praw i wolności człowieka jest to, by nowa sytuacja prawna nie była wykorzystywana jako narzędzie bieżącej działalności politycznej Prokuratora Generalnego pełniącego urząd Ministra Sprawiedliwości – czytamy w oświadczeniu HFPC.

– Poważną wątpliwość budzi również próba zaangażowania organów ścigania w ochronę dobrego imienia polityka. Zniesławienie jest przestępstwem prywatnoskargowym, co oznacza, że inicjatywa ścigania i popierania oskarżenia na każdym etapie zasadniczo leży w rękach samej osoby pokrzywdzonej. Prowadzenie postępowania przez organy ścigania w takich sprawach może nastąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego interes społeczny. Są to szczególne sytuacje, w których za ściganiem prywatnoskargowego przestępstwa przemawia nie tylko interes pokrzywdzonego, ale także interes ogółu społeczeństwa. W opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trudno dostrzec taki interes w przedmiotowej sprawie. Wręcz przeciwnie: wydaje się, że interes społeczny – poszanowanie swobody wypowiedzi i prawa społeczeństwa do otrzymywania informacji o sprawach mających publiczne znaczenie – zdecydowanie przemawia przeciwko wykorzystaniu organów państwa do ścigania dziennikarzy za słowo – dodają autorzy oświadczenia.

Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Musisz o tym wiedzieć!