Ważne przesłanie Kosiniaka-Kamysza. Nie damy nikomu odebrać Polski Europie

„W dzień rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja wspominamy akt, który nadawał prawa i obowiązki całemu społeczeństwu. Dawał nadzieję na odrodzenie Polski przez lata zaborów.” – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja  pomnikiem Wincentego Witosa.

„Stoimy dziś przed kolejnymi wyzwaniami. Tak jak 20 krajów wspólnoty ma odniesienie do członkostwa w UE tak i naszą Konstytucję należy zmienić w tym punkcie i dostosować do wydarzeń po jej uchwaleniu” – prezes ludowców.

Reklamy

„Cieszę się, że nasz pomysł popiera tak szerokie grono polityków z tak wielu opcji politycznych.” – dodał Kosiniak-Kamysz. „Polska musi pozostać w Europie, Polacy chcą tu żyć i pracować. Nie damy nikomu tego zmienić.” – podsumował wystąpienie.