Apel do spółek Skarbu Państwa o wycofanie reklam z Gazety Polskiej

W związku z ujawnieniem informacji o tym, że do Gazety Polskiej mają być dołączone szkalujące naklejki oraz, że są tam transferowane miliony złotych ze spółek Skarbu Państwa , w sieci pojawił się apel do spółek państwowych o wycofanie reklam z tego medium.

“Szanowni Panowie Prezesi,

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


w związku z haniebną działalnością tygodnika „Gazeta Polska”, który do swojego najbliższego numeru w dniu 24 lipca 2019 r. planuje dołączyć naklejki z nawołującym do nienawiści hasłem „Strefa wolna od LGBT”, zwracamy się z żądaniem wycofania budżetów reklamowych w tym periodyku oraz innych tytułach drukowanych lub elektronicznych wydawanych przez wydawcę tygodnika – Niezależne Wydawnictwo Polskie.

Stanowczo sprzeciwiamy się haniebnym działaniom, jakie planuje „Gazeta Polska”. W Polsce nie ma przestrzeni do nawoływania do szerzenia nienawiści i czerpania z najgorszych wzorców, godzących w prawa i wolności człowieka. Pierwsze zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie już wpłynęły. W związku z powyższym – mając na uwadze społeczną odpowiedzialność biznesu – zwracamy się z żądaniem zaprzestania reklamowania się Państwa firm i produktów w wydawnictwach spółki Niezależne Wydawnictwo Polskie. To m.in. ze środków reklamowych finansowane są tak haniebne działania, jak wspomniane wyżej naklejki. Firma Empik zapowiedziała wycofanie numeru ze sprzedaży w sieci swoich salonów.

Kontynuowanie reklamowania się w tytułach wydawanych przez Niezależne Wydawnictwo Polskie, w tym w „Gazecie Polskiej”, będziemy odczytywać jako wspieranie tego typu narracji i działań, które stoją w sprzeczności z podstawowymi prawami człowieka, zasadami współżycia społecznego oraz wzajemnego poszanowania praw i wartości.

Z poważaniem,
Inicjatywa Polska” 

Petycję można podpisać tutaj.