Niemoc państwa. Tajemnica przedostatniej interpelacji Kornela Morawieckiego

Na kilka tygodni przed śmiercią Kornel Morawiecki czynnie zajmował się sprawą, która obnaża całkowity paraliż organów państwa w starciu z własnymi strukturami wewnętrznymi. Chodzi o zniszczenie sieci prywatnych szkół Pawła i Marzeny Zakrzewskich, które w 2016 roku zostały zlikwidowane na skutek działań urzędników. Szkoły oraz ich twórcy były zwalczane nie tylko przez Urzędy Kontroli Skarbowej ale nawet Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kornel Morawiecki miał opinię twardego, bezkompromisowego człowieka, który nie bał się interweniować w sprawach trudnych. Zgłaszali się do niego ludzie pokrzywdzeni przez państwo, w którym rządziła Beata Szydło a później jego syn, Mateusz Morawiecki. Bardzo głośna była na przykład sprawa uwiedzenia szefowej związków zawodowych przez pracownika SKW i próba wykorzystania jej w rozgrywkach politycznych.

Reklamy

Jednak ostatnia interpelacja Kornela Morawieckiego jest szczególnie interesująca. Nie tylko dlatego, że podpisało się pod nią bardzo wielu posłów. W sprawie szkół Salomon interweniowali przez ostatnich kilka lat posłowie wszystkich partii, zarówno ugrupowania rządzącego jak i opozycji. W sejmowym archiwum można znaleźć kilkadziesiąt interpelacji, które dotyczą tego tematu. Salomon, jak wynika z dostępnych w archiwach oraz internecie informacji, był dość wyjątkową szkołą – na wskroś nowoczesną, na swój sposób liderem edukacji w Polsce a jej twórcy naukowcami, zaangażowanymi w edukację spersonalizowaną, czyli taką, która stawia na człowieka, jego potrzeby, możliwości i rozwój.

Kornel Morawiecki w charakterystycznym dla siebie, twardym stylu, żądał od organów państwa informacji dlaczego zniszczono szkoły, dlaczego pozwolono aby wieloletnia rodzina Zakrzewskich stanęła w obliczu bankructwa i była nękana przez kolejnych urzędników, pytał czemu w sprawie zabrakło nadzoru ministra edukacji i ministra finansów. Z interpelacji Morawieckiego wyłania się przerażający obraz państwa, w którym urzędnik może wszystko a człowiek pozostawiony zostaje bez ochrony przed bezkarnością urzędników.

Interpelacja Kornela Morawieckiego stawia też w bardzo trudnej sytuacji jego syna, Mateusza. Premier powinien ją traktować jako pewnego rodzaju testament, który należy zrealizować. Ale najwidoczniej od wielu miesięcy nie był w stanie nic w tej sprawie zrobić. Sieć prywatnych szkół, która miała kilkadziesiąt tysięcy uczniów, zniszczono, jej twórców pozbawiono majątku i próbowano publicznie upokorzyć a kilkadziesiąt tysięcy uczniów pozbawiono miejsca nauki.

Kornel Morawiecki walczył o Polskę uczciwą, w której ludzie mają szansę na godne życie i rozwój. Czy jego ostatni bój pójdzie na marne? Czy może będzie to kolejna wielka niewyjaśniona afera, która utrwali obraz Polski jako kraju, w którym nie można nic zrobić, bo rządzą urzędnicze mafie i kliki?

Interpelacje posłów w sprawie szkół Salomon:

 • Interpelacja nr 29790
  do ministra edukacji narodowej
  w sprawie likwidacji placówek edukacyjnych
  Zgłaszający: Kornel Morawiecki
 • Interpelacja nr 30556
  do ministra nauki i szkolnictwa wyższego
  w sprawie działań dyskryminacyjnych wymierzonych w pracę naukową i badania realizowane w obszarze edukacji domowej przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich
  Zgłaszający: Kornel Morawiecki
 • Interpelacja nr 31344
  do ministra finansów
  w sprawie działań Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie podejmowanych wobec twórców nurtu edukacji spersonalizowanej
  Zgłaszający: Lech Kołakowski, Kornel Morawiecki, Wojciech Kossakowski, Robert Kołakowski, Piotr Kaleta
 • Interpelacja nr 32657
  do ministra kultury i dziedzictwa narodowego
  w sprawie dyskryminowania kulturotwórczych i ekumenicznych inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich
  Zgłaszający: Kornel Morawiecki, Lech Kołakowski
 • Interpelacja nr 33749
  do ministra edukacji narodowej
  w sprawie rozwoju edukacji spersonalizowanej
  Zgłaszający: Kornel Morawiecki, Lech Kołakowski, Iwona Arent, Zbigniew Chmielowiec, Sylwester Chruszcz, Elżbieta Duda, Marcin Duszek, Andrzej Gawron, Jerzy Gosiewski, Zbigniew Gryglas, Grzegorz Janik, Wojciech Kossakowski, Krzysztof Maciejewski, Ewa Malik, Jerzy Małecki, Andrzej Melak, Anna Milczanowska, Aleksander Mrówczyński, Anna Elżbieta Sobecka, Krzysztof Szulowski, Ewa Szymańska, Piotr Uściński, Jan Warzecha
 • Interpelacja nr 33910
  w sprawie wielodzietnej rodziny twórców nurtu edukacji spersonalizowanej. Zgłaszający Iwona Arent
  Ryszard Bartosik
  Jerzy Bielecki
  Zbigniew Chmielowiec
  Marcin Duszek
  Krzysztof Głuchowski
  Jerzy Gosiewski
  Lech Kołakowski
  Wojciech Kossakowski
  Krzysztof Maciejewski
  Kazimierz Matuszny
  Mieczysław Miazga
  Jan Mosiński
  Piotr Pyzik
  Anna Elżbieta Sobecka
  Tadeusz Woźniak
 • Interpelacja nr 31157
  do ministra edukacji narodowej
  w sprawie dyskryminowania edukacji domowej
  Zgłaszający: Killion Munyama, Bożena Henczyca
 • Interpelacja nr 31402
  do ministra nauki i szkolnictwa wyższego
  w sprawie działań dyskryminacyjnych wymierzonych w pracę naukową i badania realizowane w obszarze edukacji domowej
  Zgłaszający: Killion Munyama, Tomasz Kostuś
 • Interpelacja nr 31881
  do ministra finansów
  w sprawie dyskryminacyjnych działań podejmowanych wobec rodziny wielodzietnej państwa Zakrzewskich
  Zgłaszający: Killion Munyama, Małgorzata Niemczyk, Elżbieta Stępień
 • Interpelacja nr 32860
  do ministra spraw zagranicznych
  w sprawie dyskryminowania międzynarodowych i kulturotwórczych inicjatyw podejmowanych przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich
  Zgłaszający: Killion Munyama, Elżbieta Stępień, Rajmund Miller
 • Interpelacja nr 33528
  do ministra edukacji narodowej
  w sprawie stanu edukacji w Polsce
  Zgłaszający: Killion Munyama, Joanna Frydrych, Bożena Henczyca, Agnieszka Pomaska, Elżbieta Stępień, Grzegorz Furgo, Michał Kamiński
 • Interpelacja nr 33765
  do ministra finansów
  w sprawie dyskryminacji w wymiarze fiskalnym twórców nurtu edukacji spersonalizowanej
  Zgłaszający: Killion Munyama, Krystyna Sibińska, Marek Sowa, Mirosław Suchoń, Anna Wasilewska, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Elżbieta Gelert, Artur Gierada, Marek Hok, Paweł Kobyliński, Magdalena Kochan, Arkadiusz Myrcha, Mirosława Nykiel, Katarzyna Osos, Bożena Henczyca, Paweł Pudłowski
 • Interpelacja nr 33473
  do ministra edukacji narodowej
  w sprawie działań podejmowanych wobec sieci szkół Salomon prowadzących edukację domową
  Zgłaszający: Paweł Bejda
 • Interpelacja nr 27976
  do ministra edukacji narodowej
  w sprawie działań kontrolnych podjętych wobec szkół Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich w Warszawie przez Urząd m. st. Warszawy
  Zgłaszający: Tomasz Kostuś
 • Interpelacja nr 32205
  do ministra nauki i szkolnictwa wyższego
  w sprawie badań w obszarze edukacji domowej
  Zgłaszający: Paweł Pudłowski
 • Interpelacja nr 31081
  do ministra edukacji narodowej
  w sprawie edukacji domowej
  Zgłaszający: Wojciech Kossakowski
 • Interpelacja nr 31126
  do ministra edukacji narodowej
  w sprawie działań dyskryminacyjnych podejmowanych wobec szkół Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich
  Zgłaszający: Lech Kołakowski
 • Zapytanie nr 9010
  do ministra nauki i szkolnictwa wyższego
  w sprawie dyskryminacji wymierzonej w pracę naukową i nowatorskie badania dotyczące edukacji domowej realizowane przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich
  Zgłaszający: Lech Kołakowski
 • Interpelacja nr 16556
  do ministra edukacji narodowej
  w sprawie edukacji domowej
  Zgłaszający: Piotr Kaleta