Pomorski Urząd Marszałkowski pozwał TVP. Sąd: Materiał o przyjacielu Jacka Kurskiego sprzeczny z etyką dziennikarską

Kolejny wyrok.

Państwowa telewizja wyemitowała materiał zatytułowany „Nietykalni” dotyczący rzekomych nieprawidłowości w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Materiał to robota Łukasza Sitka, tego samego, który atakował zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Reklamy

– Reporter skupił się na postaci Andrzeja Peplińskiego, który przez wiele lat był szefem pomorskich egzaminatorów prawa jazdy. Dyrektor został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przyjęcie łapówki. Bliski przyjaciel Jacka Kurskiego został zaś w filmie wybielony. Według materiału szefa ośrodka wrobił PORD i Urząd Marszałkowski. Reportaż nie był jednak poparty żadnymi dowodami, świadczącymi o jego wiarygodności – wyjaśnia portal NaTemat.

Pomorski Urząd Marszałkowski pozwał TVP za ten materiał. Teraz sąd uznał, że reportaż był „sprzeczny z zasadami rzetelności i sumienności dziennikarskiej, a przedstawione jednostronnie w tym reportażu treści w sposób nieprawdziwy i krzywdzący w niekorzystnym świetle przedstawiły działania władz Samorządu Województwa Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych”.

Źródło: NaTemat