Mocne wejście PSL w kampanię prezydencką. „Przyrzekamy przywrócić Polskę obywatelom”

Budujemy ruch społeczny, ruch ludowy, przez to powszechny i obywatelski. Jesteśmy zobowiązani kontynuować budowę wielkiej Koalicji Polskiej dla Polski i dla Polaków. zrobimy wszystko, żeby zachować niepodległość, wolność, uszanować ludzi ciężkiej pracy, żeby nieść kaganek oświaty, zwiększać prawa obywatelskie i odpowiedzialność obywateli za Polskę. Przywrócić tak naprawdę Polskę obywatelom, nadać jej pełen wymiar państwa demokratycznego, samorządowego, a przez to naprawdę sprawiedliwego – mówił wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz w Wierzchosławicach.

To miejsce symboliczne dla ludowców. W Wierzchosławicach urodził się Wincenty Witos, jeden z ojców założycieli ruchu ludowego.

Reklamy

Ludowcy uważają, że państwo pod rządami PiS zmienia się w biurokratyczne zcentralizowane monstrum, w którym wszechwładni urzędnicy łatwo zapominają co to człowiek i jego priorytety. Centralizacja jest główną przyczyną oderwania się władzy od spraw zwykłych ludzi. Chcą zwiększenia kontroli nad państwem przez obywateli.

W programie PSL są też lekkie cyfrowe tornistry, tania energia z OZE, wyższa emerytura dzięki zniesieniu podatków oraz stabilizacja prawa i obniżenie podatków.

PSL wybrał w Wierzchosławicach kandydata na prezydenta z ramienia ludowców. Został nim Władysław Kosiniak-Kamysz.

źródło: PSL / Twitter