Polacy kpią z MEN. „Nowe podręczniki do historii” w ministerstwie eksterminacji nauki

Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w oczach wielu komentatorów prowadzą do zniszczenia systemu edukacji w Polsce i wychowywania pokolenia osób, które są gorzej wykształcone. Zwiększenie godzin religii czy choćby ignorowanie postępu wiedzy oraz techniki, zapóźnienia w cyfryzacji szkół, zniechęcanie nauczycieli do pracy w zawodzie to tylko  część grzechów ekipy Anny Zalewskiej i Dariusza Piontkowskiego.

Polacy widzą te problemy, nazywają MEN Ministerstwem Eksterminacji Nauki i drwią z ludzi, którzy doprowadzi do tej sytuacji. Powyższa grafika to jeden z takich pomysłów, przedstawiający suplement do podręczników szkolnych.

Reklamy

źródło: Twitter