Zarabia kilkaset tysięcy rocznie. To ona odwołała sędziego z Olsztyna, który zażądał list poparcia do KRS od Sejmu.

„Oto sędzia Anna Dalkowska wiceminister sprawiedliwości. Według oświadczenia majątkowego w okresie od 01.01.2019 do 08.09.2019 osiągnęła dochód brutto w wysokości 305.591,66 złotych To ona podpisała dzisiejsze pismo o cofnięciu delegacji sędziego z Sądu Okręgowego w Olsztynie” – ujawniła jedna z internautek.

Kwota zarobków szokuje, bo jeśli zamieszczone informacje są prawdziwe, to wychodzi prawie 40 tysięcy złotych miesięcznie! Bardzo dużo jak na wiceministra!

Reklamy

„Po odbyciu asesury w 2000 została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni. Od 2005 do 2013 sprawowała funkcję wiceprzewodniczącej Wydziału I Cywilnego. W 2017 oddelegowano ją do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości jako specjalistkę prawa cywilnego.” – napisał jeden z internautów.

źródło: Twitter