Lewica z niepokojem obserwuje zmiany w pogodzie i alarmuje, że sytuacja z klimatem jest coraz gorsza. Politycy przedstawili projekt uchwały w sprawie ogłoszenia alarmu klimatycznego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza alarm klimatyczny oraz wzywa Radę Ministrów do natychmiastowych działań antykryzysowych w zakresie zmian klimatycznych, zanieczyszczenia powietrza i ubóstwa energetycznego.

Reklamy

Katastrofa klimatyczna jest faktem. Kolejne lata są najcieplejsze w historii pomiarów, a zjawiska pogodowe są coraz bardziej ekstremalne. W Polsce odczuliśmy to m.in. podczas wichury w Borach Tucholskich w 2017 roku, klęsk suszy w 2018 i 2019 roku, powodzi w roku 2018. Rok 2018 był do tej pory najcieplejszym w historii polskich pomiarów. Program Rozwoju Retencji musi być rozszerzony i uzupełniony przez program ochrony mieszkańców przed zagrożeniami meteorologicznymi. Należy pilnie wprowadzić strategię ograniczania emisji gazów cieplarnianych w najbardziej emisyjnych sektorach gospodarki.

Równolegle z katastrofą klimatyczną musimy skutecznie zmierzyć się z problemem zanieczyszczenia powietrza. Na schorzenia powstałe w wyniku smogu co roku umiera 45 tysięcy mieszkańców Polski, a gospodarka traci 150 miliardów złotych. Problemy te muszą być rozwiązane całościowo.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje Radę Ministrów do:
1) wprowadzenia zakazu importu węgla kamiennego;
2) ustanowienia rządowego programu wieloletniego likwidacji ubóstwa energetycznego do roku 2030 na kwotę 20 miliardów złotych;
3) podjęcia działań w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, w tym przeznaczenia 8 mld złotych na inwestycje i wsparcie elektromobilności;
4) ustanowienia programu wieloletniego inwestycji w odnawialne źródła energii do roku 2030, zakładającego dodatkowe wydatki inwestycyjne w wysokości 6-8 mld złotych rocznie w sieci przesyłowe, termomodernizację budynków, panele słoneczne, elektrownie wiatrowe, pompy ciepła i domową produkcję energii;
5) przyspieszenia prac nad realizacją programu “Czyste Powietrze” poprzez większe wsparcie finansowe i organizacyjne gmin biorących udział w programie;
6) wprowadzenia rzetelnej edukacji klimatycznej do programów nauczania od klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Katastrofa klimatyczna jest jednym z najpoważniejszych i najbardziej odczuwalnych problemów, z którymi musimy zmierzyć się w następnych latach. Podobnego zdania według ostatnich badań jest prawie 60% Polek i Polaków. Dlatego Sejm RP wzywa do ponadpartyjnej współpracy w zakresie ochrony środowiska, zielonej transformacji energetycznej oraz przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych. Decyzje podjęte dzisiaj będą warunkiem bezpiecznego życia naszych dzieci.

https://www.facebook.com/KomitetLewicy/videos/559331857975068?vh=e&d=n&sfns=mo

źródło: Facebook

Poprzedni artykułKurski szaleje! Zamiast świątecznych kolęd będzie koncert Zenka Martyniuka i film. Koszt? 5 milionów. „To ikona muzyki” – twierdzi prezes TVP.
Następny artykułProkurator okręgowy osobiście podpisał akt oskarżenie wobec kierowcy Seicento, bo nikt nie chciał tego zrobić?