Czy sędzia Radzik przekazywał informacje do grupy hejterów Kasta Watch?

Przemysław Radzik to zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Jeden z internautów ujawnił, że informacje o postanowieniu wydanym na posiedzeniu niejawnym z udziałem Radzika trafiły do hejterów z grupy Kasta Watch, działającej w Ministerstwie Sprawiedliwości i zostały opublikowane w internecie.

„Panie Radzik to jest informacja hejterów z kastawatch z dnia kiedy Pan wydał postanowienie na posiedzeniu NIEJAWNYM w postępowaniu dyscyplinarnym przed wysłaniem do strony i skierowania sprawy do Sądu. Pan to przekazał tym trollom? Art.18par3 kk mówi Panu coś?” – pyta internauta.

Reklamy

Przytoczony przez internautę paragram kodeku karnego mówi, że „Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie”.

źródło: Twitter