Poważne ostrzeżenie. Dziś sędziowie, jutro nauczyciele!

„Dziś sędziowie jutro niepokorni nauczyciele. Popatrzmy na lawinowy wzrost liczby wniosków do komisji dyscyplinarnych.Izby nauczycielskie, to droga do podporządkowania nauczycieli władzy i koniec naszej autonomii” – ostrzega Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Władza chciałaby wszystkich podporządkować tak, aby nie mogli protestować. Protesty kolejnych grup społecznych są bowiem nie na rękę politykom PiS. Z kolei Dariusz Piontkowski, minister edukacji, najwyraźniej nie zajmuje sprawami polepszenia sytuacji nauczycieli i uczniów. Jako szef struktur PiS z Podlasia woli chyba bardziej politykować…

Reklamy

źródło: Twitter