Prokuratorzy stają przeciwko Ziobrze: działania rządu nie mają oparcia w ustawach

Źródło: Twitter

„Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia stwierdza, że ustawa Prawo o prokuraturze nie przewiduje jakiegokolwiek udziału prokuratora, w tym Prokuratora Krajowego, w dyscyplinowaniu sędziów. Praworządny, bezstronny prokurator może kwestionować orzeczenia sądów tylko poprzez dopuszczalne środki zaskarżenia.” – piszą członkowie stowarzyszenia w specjalnym oświadczeniu.

„​Stwierdzamy, że pismo Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego stanowi również kolejny przykład nadmiernego powiązania osób zasiadających w Izbie Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym z władzą wykonawczą, co dyskwalifikuje ten organ jako sąd.

Reklamy

​Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia protestuje przeciwko próbie poróżnienia prokuratorów z sędziami i postępującego upolityczniania prokuratury. Członkowie Stowarzyszenia nie będą biernymi świadkami ubranego w pozory legalności zamachu na podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.” – dodają prokuratorzy.

źródło: Twitter