Uczciwe sądy, sprawiedliwe wyroki. Są efekty okrągłego stołu ludowców.

„Sądy muszą być uczciwe a wyroki sprawiedliwe. Wymiar sprawiedliwości jest dziś w momencie krytycznym. Państwo znalazło się w legislacyjnym chaosie. Zmiany forsowane przez rządzących nie przybliżają Polaków do sprawiedliwości, tylko ją upolityczniają.” – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w czasie okrągłego stołu, dotyczącego wymiaru sprawiedliwości w Sejmie.

W wydarzeniu tym wzięły udział wszystkie liczące się siły polityczne, reprezentanci środowisk prawniczych oraz osoby, które zostały pokrzywdzone przez wymiar sprawiedliwości. „Po raz pierwszy w jednym miejscu udało zgromadzić wszystkich, którym zależy na tym, system działał uczciwie i sprawiedliwie. Uczciwość i sprawiedliwość będą wyznaczały kierunki starań by zmieniać system” – dodał wicemarszałek Sejmu, Piotr Zgorzelski.

Reklamy

Zgromadzeni krytycznie ocenili brak przedstawicieli rządu oraz jednej z partii politycznych. „Brak przedstawicieli PiS pokazuje, że nie zależy im na uczciwości ani na sprawiedliwości. Zależy im jedynie na władzy.” – podsumował spotkanie jeden z przedstawicieli pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości.

Inicjatywa ludowców zgromadziła przedstawicieli Konfederacji, PSL, PO, Nowoczesnej, Lewicy, licznych reprezentantów środowisk akademickich i stowarzyszeń prawniczych.

źródło: Twitter