To rozwścieczy Ziobrę. „Obrona niezależności sądownictwa to obrona Unii Europejskiej”!

„Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa wzywa każdego obywatela Unii Europejskiej do obrony niezależności sądownictwa a tym samym do obrony Unii Europejskiej” – czytamy w komunikacje ENCJ.

„Zarząd ENCJ podkreśla, że obowiązkiem każdego sędziego w Unii Europejskiej jest stosowanie prawa Unii Europejskiej bez żadnych ograniczeń, w szczególności bez ograniczeń, które próbuje narzucać państwo.

Reklamy

Ponadto Zarząd ENCJ stwierdza, że niezawisłość sądów ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania praw obywateli Unii Europejskiej, jest niezbędna dla wzajemnego poszanowania wspólnych wartości Unii Europejskiej, jest niezbędna dla wzajemnego zaufania między sędziami Unii Europejskiej i jest niezbędnym warunkiem wstępny wzajemnego uznawania orzeczeń w Unii Europejskiej. Bez niezawisłości sądów Unia Europejska – ostatecznie – przestanie istnieć jako wspólna przestrzeń dla demokracji i praworządności.

Zarząd ENCJ wzywa wszystkich w Unii Europejskiej do obrony niezależności sędziów, a tym samym do obrony Unii Europejskiej”