Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w związku z wyborami prezydenckimi

W obliczu zagrożeń związanych z epidemią apelujemy do wszystkich sił politycznych w naszym kraju o zgodne, skoordynowane działania na rzecz ograniczania jej zasięgu i skutków.

Reklamy

Stanowczo sprzeciwiamy się tym działaniom powiększającym zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli, które mogą być bez szkody odsunięte w czasie. Nie akceptujemy też wprowadzania – pod pretekstem dbałości o zdrowie
publiczne – trwałych zmian dotyczących podstawowych praw obywatelskich, w szczególności gwarantowanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrażamy zdecydowany protest przeciwko upartym próbom forsowania przeprowadzenia wyborów prezydenckich w terminie 10 maja 2020 r., czy to w formie wymagającej obecności w lokalach wyborczych, czy to w formie głosowania zdalnego lub korespondencyjnego, wprowadzanego do przepisów w pośpiechu i bez niezbędnej refleksji. Wyrażamy przekonanie, że w obecnej sytuacji wybory w planowanym terminie absolutnie nie mogą mieć
miejsca.

Ze względu na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji epidemiologicznej wzywamy do podjęcia kroków zmierzających do przesunięcia terminu wyborów prezydenckich, tak aby wszyscy obywatele Polski mogli wziąć
udział w tym doniosłym akcie, w warunkach zgodnych zarówno z duchem jak i literą demokracji. Warunki przeprowadzenia wyborów muszą zapewnić bezpieczeństwo zdrowia głosujących i, co bardzo ważne, zachęcić ich do spełnienia tego tak ważnego obowiązku obywatelskiego.

Przewodniczący KRASP
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

 

Poprzedni artykułKolejni komornicy chcą licytować majątek Gmyza. Korespondent TVP bankrutuje za fake newsy
Następny artykułSzramka ostro: Polacy nie mogący prowadzić działalności powinni być zwalniani ze wszystkich danin!