Zemsta Ziobry na niepokornym sędzim. Waldemar Żurek z zarzutami dyscyplinarnymi

Postępowanie dyscyplinarne za przestrzeganie prawa

Reklamy

Wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec krakowskiego sędziego Waldemara Żurka. Zarzucono mu kwestionowanie statusu i umocowania sędziego SN Kamila Zaradkiewicza oraz Krajowej Rady Sądownictwa.

Jak przekazano w komunikacie, sędziemu Żurkowi zarzucono zachowania przynoszące „ujmę godności sędziego” i podważające „zaufanie do jego niezawisłości, niezależności i bezstronności”, a także naruszające zasady etyki zawodowej.

Na początku maja sędzia Żurek wniósł do Sądu Najwyższego pozew. Domagał się w nim stwierdzenia, że Kamil Zaradkiewicz nie jest sędzią, a jego powołanie było nieskuteczne. Zwrócił się też o zabezpieczenie w formie odsunięcia sędziego Zaradkiewicza od pełnienia wszelkich uprawnień, obowiązków i czynności w Sądzie Najwyższym.

Źródło: onet.pl