Państwo polskie na drodze do upadku. Wstrząsająca analiza, pokazująca przyczyny tego, co dzieje się w naszym kraju

Bardzo ciekawą analizę przyczyn sytuacji w Polsce przedstawił Tomasz Urbaś. Przytaczamy ją w całości jako przestrogę dla wszystkich polityków, którzy zapominają o znaczeniu edukacji i rozwoju w życiu społecznym. Jedną z kluczowych przyczyn zdobycia władzy przez Kaczyńskiego są bowiem zaniechania w edukacji ludzi.

1. Polskie okienko 30 lat wolności zamyka się.
2. Komunizm pozostawił obszerną klasę niższą (chłopi z PGRów i robotnicy przeniesieni ze wsi do wielkich niewydajnych fabryk państwowych).
3. W czasie transformacji 1989/1990 klasa niższa najmocniej oberwała, wycofała się i zamilkła (m. in. absencja wyborcza).
4. Głosy klasy średniej i wyższej zaczęły przeważać, rozpoczął się zryw reformatorski i polska droga na Zachód (NATO, UE).
5. Niestety po 1989 nie zainwestowaliśmy w edukację i naukę.
6. Finansowany przez państwo kościół utrzymywał wadliwe cywilizacyjnie postawy klasy niższej pod legendą religijności i patriotyzmu.
7. Klasa niższa była zasilana w wyniku deklasacji części klasy średniej (postęp technologiczny, przez który obrywają mali i średni przedsiębiorcy).
8. Słabość edukacji i nauki nie pozwoliła na liczny awans z klasy niższej do klas wyższych.
9. Klasa niższa rozrasta się.
10. Psycho i socjopatyczne cechy osobowości Kaczyńskiego spowodowały brak zahamowań PiSu przed wyniesiem klasy niższej jako wzoru patriotyzmu.
11. Podłechtana klasa niższa odezwała się (zmniejszenie absencji wyborczej) i Kaczyński zdobył władzę.
12. Kaczyński ufundamentował dochody klasy niższej przez sypanie socjalu kosztem klasy średniej i wyższej, a gdy pieniądze w budżecie skończyły się, nawet przez drukowanie złotego przez NBP.
13. Klasa niższa stabilizuje poparcie Kaczeńskiego (ok. 8 mln głosów).
14. PiS osiągnął mistrzostwo w przekupywaniu klasy niższej.
15. Destrukcja zachodnich zasad społecznych (zamożność dzięki edukacji, nauce, pracy i przedsiębiorczości) prowadzi do zahamowania postępu cywilizacyjnego, gospodarczego i do podatności państwa na kryzys.
16. Przez osłabioną gospodarkę ponownie wystawiamy naszą państwowość na upadek.
17. Prozachodnia opozycja demokratyczna miota się między przebijaniem socjalu PiS dla klasy niższej, a mobilizowaniem klasy średniej i wyższej, czym traci wiarygodność w oczach swoich wyborców.
18. Opozycja nie dostrzega znaczenia rozwoju edukacji, nauki, eliminacji wpływu kościoła na państwo oraz wagi zasilenia klas wyższych z klasy niższej drogą wyrónywania szans przez edukację, naukę, pracę i przedsiębiorczość dla podtrzymania polskiej drogi na Zachód.
19. Kryzys demograficzny utrwala poparcie polityczne dla Kaczyńskiego i osłabia energię prozachodniej opozycji.
20. Państwo polskie jest na drodze do kolejnego w swych dziejach upadku

Reklamy

 

źródło: Twitter