28 października 2021

Ponad 500 afer

Od 2015 roku w Polsce nie ma prawie dnia, żeby nie wybuchła jakaś afera, związana z władzą.

Strona głównaPolityka krajowaPiSCyngle Ziobry biorą się za neoKRS. Leszek Mazur z 38 zarzutami dyscyplinarnymi

Cyngle Ziobry biorą się za neoKRS. Leszek Mazur z 38 zarzutami dyscyplinarnymi

Wojna w Ministerstwie Sprawiedliwości trwa

Reklamy

12 zarzutów popełnienia przewinień dyscyplinarnych polegających na „oczywistej i rażącej obrazie przepisów” postawił szefowi nowej Krajowej Rady Sądownictwa, Leszkowi Mazurowi, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław Radzik. To uzupełnienie postanowienia z listopada 2019 roku, kiedy sędziemu postanowiono pierwszych 26 zarzutów. Chodzi o opóźnienia w pisaniu uzasadnień wyroków wydawanych przez Mazura jako sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie.

W listopadzie 2019 roku Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab poinformował, że jego zastępca sędzia Przemysław Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko Leszkowi Mazurowi, sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie. Mazur jest także przewodniczącym nowej, wybranej przez polityków, Krajowej Rady Sądownictwa.

Radzik w listopadzie ub. roku przedstawił Mazurowi zarzuty „popełnienia 26 przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, polegających na każdorazowo oczywistej i rażącej obrazie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – art. 329 kpc poprzez sporządzanie uzasadnień do uprzednio wydanych orzeczeń z przekroczeniem ustawowego terminu i bez usprawiedliwienia jego uchybienia”.

W komunikacie z 4 września 2020 roku „wydał postanowienie o uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów, zarzucając obwinionemu Leszkowi Mazurowi popełnienie w okresie od 30 listopada 2018 r. do 25 lutego 2019 r. kolejnych 12 przewinień dyscyplinarnych”.

Źródło: tvn24.pl

Musisz o tym wiedzieć!