Nepotyzm w NIK. Syn Banasia rządzi, jakby był u siebie

Koryto Plus w NIK

Reklamy

Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej. 

Społeczny doradca Mariana Banasia – syn Jakub – tworzy w NIK swoją grupę wpływów złożoną z ludzi ściągniętych z banku, w którym niedawno pracował. 41-letni Jakub Banaś, prywatnie syn prezesa NIK, oraz prof. Romuald Szeremietiew stanowią zespół społecznych doradców prezesa Izby. Biuro prasowe NIK podało listę nazwisk po dwóch miesiącach oczekiwania.

Zespół społecznych doradców Marian Banaś powołał do życia zarządzeniem z 28 maja. Jak pisaliśmy, to twór, którego nie przewiduje ustawa o NIK, takich doradców nie mieli jego poprzednicy. Zarządzenie ma wadę prawną – nie wymienia składu zespołu, a statut NIK mówi wyraźnie: „prezes może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich nazwy, skład osobowy oraz zakres i tryb działania”.

Społecznym doradcom spoza NIK jej szef dał niezwykle szerokie, i także zdaniem części pracowników Izby kontrowersyjne, uprawnienia. Zobowiązał dyrektorów Izby do udzielania społecznym doradcom „wszelkich informacji i przekazywania dokumentów”.

Źródło: rp.pl