Kaczyński, chciałeś rzucić policję przeciw wielotysięcznym pokojowym protestom,które wywołałeś stawiając kobiety pod salami tortur. Stajesz się nie tylko wściekłym i podłym, ale i pragnącym krwi. Kobiet i młodzieży. Pora wy*****lać. Powinni wreszcie powiedzieć Ci to także twoi – napisał Waldemar Kuczyński.

Kuczyński w sierpniu 1980 był sygnatariuszem apelu 64 intelektualistów do władz komunistycznych o podjęcie rozmów ze strajkującymi robotnikami. 24 sierpnia 1980 wszedł w skład Komisji Ekspertów przy Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym (MKS) w Gdańsku. Od stycznia 1981 był formalnie członkiem Rady Programowo-Konsultacyjnej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i w tym charakterze należał do doradców związku.

Reklamy

Od marca 1981 był członkiem organizującej się redakcji „Tygodnika Solidarność”, w którym kierował działem ekonomicznym, a od 1 czerwca 1981 był zastępcą redaktora naczelnego. Jako obserwator z ramienia NSZZ „Solidarność” uczestniczył w obradach Komisji Rządowej ds. Reformy Gospodarczej. Jesienią 1981 przygotował razem z Ryszardem Bugajem dla Komisji Programowej I Krajowego Związku Delegatów związku wariant programu gospodarczego, w którym stopniowe urynkowienie gospodarki łączono z silnym nadzorem społecznym i mocną ochroną grup najuboższych.

 

Poprzedni artykułPotężne protesty przed MEN w Warszawie
Następny artykułChaos i panika władzy w Warszawie. Zablokowane główne ulice, tysiące ludzi protestują