Trudna decyzja prezydenta Warszawy. Policja straci pieniądze, jak będzie dalej pałować kobiety

Policja musi przestrzegać prawa i nie może nadużywać przemocy. To kwestia bezpieczeństwa obywateli i zaufania do państwa. Jako samorządy współfinansujemy policję. Jednak dalsze łamanie standardów wobec pokojowych demonstracji może nas zmusić do zawieszenia tego wsparcia – powiedział Rafał Trzaskowski.

Policja nie może bić kobiet metalowymi pałkami. Kaczyński w swoim szale może kazać swoim podwładnym ostro traktować protesty, ale to się odbije na funkcjonariuszach i całej służbie bardzo negatywnie.

Reklamy

Warszawa nie może tolerować takich zachowań policji.